• “Tuần lễ sách” – Sự kiện tôn vinh giá trị sách và quảng bá hình ảnh của Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCMhidden
  19/08/2019hidden
  Chi tiết...
 • Hội thảo "Phát triển thư viện ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0"hidden
  10/11/2018hidden
  Chi tiết...
 • Hội thảo "Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số - Thực trạng và giải pháp"hidden
  30/08/2018hidden
  Chi tiết...