TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Bài kiểm tra dành cho sinh viên đã tham gia lớp Tập huấn sử dụng Thư viện
Bấm tại đây

Là dịch vụ cung cấp các hướng dẫn giúp cho người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin khi sử dụng các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như trên mạng internet.

1.   Đối tượng tập huấn:

-       Sinh viên, học viên các khóa, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất thuộc trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

-       Bạn đọc ngoài trường muốn đăng ký sử dụng Thư viện..

2.   Thời gian tổ chức_Tháng 3/2020 


Ngày

Giờ

Ngày 7/03/2020 (Thứ bảy)

Từ 14g00 – 15g30
(Số lượng tối đa 60 SV/lớp)


3.   Địa điểm tổ chức: Tầng 3_Thư viện

4.   Nội dung tập huấn:

Phần I: 

 -         Giới thiệu thông tin chung, cơ sở vật chất trong thư viện

 -         Thông tin về các quy định và chính sách của Thư viện;

 -         Trách nhiệm và quyền lợi của bạn đọc khi sử dụng thư viện.

Phần II: 

  -         Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên Cổng Thông tin thư viện;

  -         Giới thiệu khái quát về nguồn tài nguyên thông tin: tài liệu in, tài liệu số, ...;

  -         Cách thức tổ chức tài liệu trong thư viện và hướng tiếp cận;

  -         Cách thức khai thác và sử dụng tài liệu: sách, giáo trình, luận văn, luận án; tài liệu điện tử, tài liệu số,...

Phần III: 

 -         Các quy định cụ thể và cách sử dụng không gian, tiện ích tại các khu vực chức năng của thư viện (Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4)

 -         Các các dịch vụ triển khai tại Thư viện.

Phần IV: 

 -         Bài test đánh giá kết quả đào tạo

 -         Tham quan các khu vực chức năng tại Thư viện.

5.   Quy mô tổ chức: 

-       Mỗi ca tập huấn tối đa 50 sinh viên tham gia. 

-     Sinh viên hoàn thành buổi tập huấn sẽ được hưởng quyền sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Thư viện, nếu tham dự không trọn vẹn, sinh viên sẽ phải tham dự lại vào 1 buổi thích hợp.

6.   Cách thức đăng ký:

-       Đăng ký trực tuyến tại đây. 

Trường hợp đăng ký theo nhóm, lớp thì đại diện mỗi nhóm, lớp đăng ký và gửi danh sách qua địa chỉ email thư viện thuvien@hufi.edu.vn ngay sau khi đăng ký trực tuyến thành công.

Lưu ý:

-     Thư viện sẽ phản hồi thông tin cho người đăng ký trong trường hợp ca đăng ký tham dự đã quá số lượng người cho phép.

-     Các trường hợp không có phản hồi, lịch hướng dẫn đương nhiên là lịch đã đăng ký.

-       Các thông tin khác vui lòng xem tại địa chỉ website thuvien.hufi.edu.vn


*  Xem danh sách lớp tập huấn _AUN (21&23/11/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn _Tháng 11.2019 (02/11/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 1&2_Tháng 10.2019 (21/9/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 4_Tháng 9.2019 (21/9/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 3_Tháng 9.2019 (21/9/2019) tại đây

 *  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 2_Tháng 9.2019 (14/9/2019) tại đây

 *  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 1_Tháng 9.2019 (7/9/2019)  tại đây