Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Nhà E trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ   Chí Minh

 Tel: (08) 38161107 - 137

 Email: thuvienhufi@yahoo.com