Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thư viện truyền cảm hứng - Đại học Tôn Đức Thắng

  • 09/08/2017
  • 36

Ngày 08 tháng 08 năm 2017, Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm hoạt động mô hình Thư viện mới tại Thư viện truyền cảm hứng - Đại học Tôn Đức Thắng nhằm nâng cao nhận thức của người làm công tác Thư viện trong môi trường giáo dục hội nhập của các trường Đại học, Trung tâm Học liệu lớn trong cả nước.

Thư viện trường đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Thư viện trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hai bên đã thảo luận, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động nhằm cải tiến mô hình phục vụ cho người sử dụng những điều kiện tốt nhất.

Một số hình ảnh tại Thư viện truyền cảm hứng – Đại học Tôn Đức Thắng: