Thông báo dùng thử CSDL WorldBank eLibrary

 • 18/09/2018
 • 147

Thông báo dùng thử CSDL WorldBank eLibrary


 • Trung tâm Thông tin – Thư viện kính mời bạn đọc truy cập và đọc tài liệu tại Thư viện trực tuyến của Ngân hàng Thế giới (World Bank)Bộ CSDL gồm 28 chủ đề với hàng ngàn ấn phẩm sách, báo, tạp chí, văn bản dự thảo của World Bank được xuất bản từ năm 1990 trở lại đây. Các chủ đề tiêu biểu bao gồm: Nông nghiệp, Kinh tế và thương mại quốc tế, Phát triển khoa học và công nghệ, Phát triển xã hội, Văn hóa và phát triển, Môi trường, Nguồn nước,… Vì vậy, Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM mong muốn phổ biến rộng rãi nguồn tài liệu hữu ích này đến bạn đọc quan tâm.

 • Thời gian dùng thử 30 ngày, từ 17/9/2018 - 17/10/2018      
 •     
 • Link truy cập: https://elibrary.worldbank.org/

 •  

  Username: hufi2018

 •  

  Password: WBeLib2018