WEBSITE HỌC LIỆU MỞ CÁC TRƯỜNG ĐH TRÊN THẾ GIỚI

STT

CSDL

Nguồn lực thông tin

Truy cập

1.

iTune-University (iTunes-U)

OLI cung cấp các khóa học trực tuyến sáng tạo để bất cứ ai muốn tìm hiểu hoặc giảng dạy. Mục đích của OLI là tạo ra các khóa học chất lượng cao, góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản để cải thiện việc học tập sau đại học.

https://www.apple.com/education/

2.

OCW của trường ĐH bang Utah, Hoa Kỳ

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

 

http://ocw.usu.edu/

3.

OCW của ĐH Tuft, Hoa Kỳ

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

http://ocw.tufts.edu/

4.

Oxford Internet Institute - Webcasts của Đại học Oxford

Học viện internet Oxford. Đây là 1 bộ phận nghiên cứu và giảng dạy đa ngành của ĐH Oxford, dành cho khoa học xã hội.

http://www.oli.ox.ac.uk/

5.

Open Yale courses của Đại học Yale

OYC cung cấp các bài giảng và các tài liệu từ các khóa học của trường ĐH Yale, bao gồm các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, khoa học vật lý, sinh học,…

http://oyc.yale.edu/

6.

UW CSE Course Webs của Đại học Washington - về khoa học máy tính

UW khoa học máy tính và kỹ thuật cung cấp trải nghiệm cho SV ngành khoa học máy tính về các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật, giải quyết vấn đề và đổi mới.

http://www.cs.washington.edu/education/

7.

OCW của nhóm các trường ĐH công nghệ của Pháp (Paristech)

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

 

https://www.paristech.org/

8.

OCW của nhóm các trường ĐH hàng đầu của Nhật Bản (Japan OCW Alliance)

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

 

http://www.jocw.jp/

9.

Bộ sưu tập số Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland (Úc)

Bao gồm các tài liệu số trên nhiều lĩnh vực như xã hội, sinh học, kỹ thuật,…

 

http://eprints.qut.edu.au/

10.

OCW của nhóm các trường ĐH hàng đầu của Trung Quốc (CORE)

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

http://www.core.org.cn/

11.

Nguồn tài liệu nội sinh, truy cập mở của trường đại học Monash

Thư viện của Monash có hơn 2,3 triệu đầu sách và 18.000 các ấn phẩm định kỳ. Sinh viên có thể truy cập internet miễn phí với hơn 120 phòng lab. Ngoài ra trường còn có các cơ sở đào tạo khác trên thế giới:

http://guides.lib.monash.edu/research- impact-publishing/open-access