CHUYÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌCTT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

7480201

Công nghệ thông tin

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

7510202

Công nghệ chế tạo máy

4

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

5

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

6

7510402

Công nghệ vật liệu

7

7540101

Công nghệ thực phẩm

8

7540106

Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm

9

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

10

7340301

Kế toán

11

7340201

Tài chính – ngân hàng

12

7420201

Công nghệ sinh học

13

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

14

7540204

Công nghệ may

15

7340101

Quản trị kinh doanh

16

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

17

7220201

Ngôn ngữ Anh

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

19

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

20

7480202

An toàn thông tin

21

7810202

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

22

7720499

Khoa học dinh dưỡng & ẩm thực

23

7720498

Khoa học chế biến món ăn