TRI ÂN!

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời cảm ơn và tri ân các tổ chức/cá nhân đã trao tặng sách, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin… góp phần cho sự phát triển của Thư viện.

·   Danh mục tặng sách của tác giả Phạm Bá Nhơn

·   Danh mục tặng sách của PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn

·   Danh mục tặng sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

·   Danh mục tặng sách của cô Nguyễn Thị Xuân Huyền

·   Danh mục tặng sách của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch

·   Danh mục tặng sách của thầy Đặng Văn Sử

·   Danh mục tặng sách của tác giả Đỗ Liên

·   Danh mục tặng sách của TS Mai Quốc Dũng

·   Danh mục tặng sách của cựu sinh Nguyễn Hoàng Anh Châu

·   Danh mục tặng sách của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch

·   Danh mục tặng sách của TS Mai Phú Hợp

·   Danh mục tặng sách của tác giả Đặng Ứng Vận

·   Danh mục tặng sách của tác giả Nguyễn Hoàng Em (Đồng Tháp)

·     Danh mục sách tặng của Thầy Nguyễn Ngọc Cẩn

·     Danh mục sách tặng của PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh

·      Danh mục sách tặng của Thầy Hoàng Thái Hà

·     Danh mục sách tặng của PGS.TS Trần Phước

·     Danh mục sách tặng của Cô Nguyễn Thị Trúc Phương

·     Danh mục sách tặng của Thầy Phan Ngọc Trung

·      Danh mục sách tặng của TS. Bùi Hồng Điệp

·      Danh mục sách tặng của GS.TS Lê Huy Bá

·      Danh mục sách tặng của Thầy Đặng Đình Kim

·      Danh mục sách tặng của PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh

·     Danh mục sách tặng của Thầy Đinh Hữu Đông

·    Danh mục sách tặng của PGS.TS Võ Tuyển

·      Danh mục sách tặng của Thầy Đỗ Hữu Hải

·      Danh mục sách tặng của Nhóm Think Tank Vinasa

·      Danh mục sách tặng của Khoa Công nghệ Thực phẩm (HUFI)

·      Danh mục sách tặng của Thầy Hoàng Thái Hà

·      Danh mục sách tặng của Khoa Ngoại ngữ (HUFI)

·      Danh mục sách tặng của Sinh viên HUFI

·      Danh mục sách tặng của PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn

·      Danh mục sách tặng của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

·      Danh mục sách tặng của PGS.TS Nguyễn Văn Kính

·      Danh mục sách tặng của Thầy Trương Bách Chiến

·      Danh mục sách tặng của NXB Công Thương