HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

(TAILIEU.VN)


Thư viện số (TAILIEU.VN) có hơn 1.300.000 tài liệu gồm giáo trình, ebook, luận văn, báo cáo,…và nguồn tài nguyên số của hơn 100 trường ĐH-CĐ khác trong hệ thống liên kết của Tailieu.VN. 

Người dùng truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet và sử dụng mã số sinh viên/học viên/giảng viên/viên chức để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 1: Truy cập vào website http://thuvien.hufi.edu.vn

Bước 2: Vào mục “Tài nguyên” -> “Thư viện số” -> chọn “TAILIEU.VN”

        Bước 3: Nhập thông tin tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu là mã số sinh viên/học viên/giảng viên/viên chức.


http://thuvien.hufi.edu.vn


http://thuvienso.cntp.edu.vn/


Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lưu ý: