Thông tin bạn đọc

Mỗi bạn đọc thư viện đều có một tài khoản lưu lại toàn bộ hoạt động của quá trình mượn trả tài liệu trong thư viện như thời gian mượn, số lượng mượn, ngày trả, số tài liệu còn nợ, v.v...

Bạn đọc có thể tra cứu tài khoản của mình theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Vào trang web http://thuvien.hufi.edu.vn

- Bước 2: Click vào mục "Đăng nhập” (phía trên bên phải màn hình)

- Bước 3: Nhập "Tên tài khoản" và "mật khẩu" (Với lần đăng nhập đầu tiên thì tên tài khoản và mật khẩu trùng nhau, và chính là mã số sinh viên/mã số cán bộ viên chức)

- Bước 4: Toàn bộ thông tin tài khoản bạn đọc sẽ được hiển thị

Mọi thắc mắc về tài khoản xin liên hệ:

Email: thuvien@hufi.edu.vn

Điện thoại: (028) 38 161 673 – 137

Hotline: 097 117 3837