TẦNG 4

Giờ hoạt động: Giờ hoạt động: Từ 8:30 – 18:00

Tiện ích

-       Phòng thực hành thuyết trình (15 – 20 chỗ ngồi) đăng ký tại đây

-       Tài liệu học ngôn ngữ/ CD/DVD

-       Kho tài liệu luận văn, luận án, đề tài NCKH

-       Kho tài liệu tham khảo (Khoa học kỹ thuật)

-       Phòng phát hành giáo trình, tài liệu học tập; 

-       Đồng phục sinh viên

Không gian