TẦNG 2

Giờ hoạt động: Từ 7:00 – 18:30 (Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần)

Tiện ích

-   Khu hành chính thư viện (Phòng Ban giám đốc; Phòng Tài nguyên thông tin)

-   Thu nhận luận án, luận văn, đề tài NCKH

-   Kho tài liệu môn học; tạp chí HUFI

-   Tủ sách trao đổi tri thức

-   Trạm in ấn, photocopy

-   Cụm máy tính tra cứu, khai thác tài liệu

Không gian