TẦNG 1

Giờ hoạt động: Từ 7:00 – 20:30 (Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần)

Tiện ích:

-   Báo/Tạp chí

-   Tài liệu mới, tài liệu tra cứu, tài liệu ngoại văn, tài liệu lịch sử, địa lí.

-   Trạm mượn/trả tự động 

-   Cụm máy tính tra cứu, khai thác tài liệu

-   Dịch vụ tham khảo

Không gian: