HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU LIỆU SỐ HUFI
(TAILIEU.HUFI)

Tài liệu số HUFI có bản quyền thuộc sở hữu của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học,…tài liệu số hóa từ các kho tài liệu hiện có trong thư viện.

Người dùng tìm kiếm và sử dụng tài liệu số của HUFI tại bất kỳ máy tính nào có kết nối internet nhưng chỉ được xem trang bìa, lời giới thiệu, mục lục hoặc tóm tắt của tài liệu (nếu có). Để xem được toàn văn tài liệu, liên hệ tại Quầy thông tin để được cấp quyền xem toàn văn nguồn tài liệu này tại Thư viện

Bước 1: Vào mục “Tài nguyên” -> chọn “Thư viện số” -> chọn “TAILIEU.HUFI”

Bước 2Duyệt theo bộ sưu tập -> Nhập từ khóa tìm kiếm: Chọn giới hạn tìm theo nhan đề, tác giả, chủ đề,...

Bước 3: Nhấn nút “Xem” thông tin trang bìa, lời giới thiệu, mục lục của tài liệu,...

Bước 4: Nhấn nút “Tải” để đọc toàn văn tài liệu

(Chỉ được cấp quyền xem toàn văn nguồn tài liệu này tại Thư viện)
Lưu ý: