HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU MÔN HỌC
(TAILIEU.HUFI) 

Tài liệu môn học được xây dựng trên chương trình đào tạo chi tiết của từng môn học cụ thể kết hợp với yêu cầu từ giảng viên phụ trách môn học. Tài liệu môn học dạng in được tổ chức thành kho riêng và được tập hợp thành cơ sở dữ liệu với hệ thống tra cứu chuyên biệt, hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu theo môn học. Tài liệu môn học bao gồm tài liệu tham khảo chính, tài liệu tham khảo mở rộng, các ghi chép, các bài báo cho đến slides bài giảng, bài tập mà giảng viên cần phổ biến,..

  §  Vị trí kho tài liệu môn học: Tầng 2

  §  Cách sử dụng tài liệu môn học

Người dùng tìm kiếm tài liệu theo môn học tại phân hệ tra cứu tài liệu môn học trên Cổng Thông tin Thư viện

Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.vn

Bước 2: Vào mục “Tài nguyên” -> Tài liệu môn học -> Đại học/Sau đại học
* Lưu ý

-   Đối với tài liệu dạng giấy, từ danh sách kết quả hiển thị bạn đọc có thể CLIK chọn vào tài liệu để xem thông tin chi tiết và vị trí sách trong kho (Xem chi tiết sẽ thấy được tình trạng của sách và vị trí của sách nếu còn trong kho)

+ Trường hợp tài liệu còn trong kho, để mượn tài liệu cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:   Ghi nhận Mã xếp giá -> vào kho lấy tài liệu

Bước 2:  Tìm đúng kệ sách có Mã xếp giá (cũng là chỉ số phân loại) cần tìm.

Bước 3:   Xem bảng chỉ dẫn đầu kệ sách để xác định vị trí của tài liệu trên kệ.

Bước 4:   Tìm trên kệ sách theo các thông tin cần thiết đã được xác định.

       -    Đối với Tài liệu số/điện tử: Người sử dụng truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này tại bất kỳ máy tính nào có kết nối internet nhưng chỉ được xem trang bìa, lời giới thiệu, mục lục hoặc tóm tắt của tài liệu (nếu có). Để xem được toàn văn tài liệu bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ thư viện và được cấp quyền xem toàn văn nguồn tài liệu này tại thư viện.