1. Hướng dẫn mượn tài liệu về nhà


 2. Những tài liệu được mượn về nhà là các loại hình tài liệu có trong phạm vi của phòng mượn, bao gồm sách tham khảo, sách chuyên ngành Việt văn và ngoại văn.

      Đối tượng bạn đọc được mượn tài liệu về nhà: Giảng viên, Cán bộ viên chức, Sinh viên, học viên SĐH đang công tác, học tập tại trường.


      Bạn đọc mượn tại liệu phải tuân thủ nội quy phòng mượn và thực hiện đúng quy trình mượn trả tài liệu:


 1.       * Nội quy phòng mượn:
 1.       - Xuất trình thẻ khi mượn sách và tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ thư viện;
 1.       - Gửi túi, cặp, tư trang cá nhân tại nơi qui định;
 1.       - Đóng tiền thế chân mượn sách (chỉ áp dụng đối với sinh viên, học viên SĐH). Mức tiền đóng thế chân tùy thuộc vào nhu cầu mượn sách của bạn đọc..Thư viện sẽ hoàn trả tiền thế chân khi bạn đọc không có nhu cầu mượn sách nữa;

      - Chính sách mượn tài liệu:

 

ĐỐI TƯỢNG BẠN ĐỌCSỐ LƯỢNGTHỜI HẠN MƯỢN​GIA HẠN
Sinh viên, học viên SĐH03cuốn10 ngày10 ngày
Công chức, viên chức và người lao động03cuốn180 ngày (6 tháng)Không gia hạn
Bạn đọc ngoài trường​02cuốnKhông phục vụ mượn về 

  

 1. ​      - Trả sách đúng thời hạn theo quy định. Nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến thư viện xin gia hạn;
 1.       - Mượn sách thư viện phải kiểm tra tại chỗ, phát hiện rách, mất trang… phải báo ngay cho cán bộ thư viện. Mượn sách quá hạn hoặc làm mất, hư hỏng sách, bạn đọc phải bồi thường theo quy định của Nhà trường;

      - Không vào phòng mượn trước khi hết giờ phục vụ 30 phút;


 1.       * Quy trình mượn trả tài liệu:
 1.       - Mượn sách:
 1.       Bước 1: Bạn đọc làm thủ tục đóng thế chân tại quầy phục vụ của thư viện;
 1.       Bước 2: Tra tìm tài liệu tại các máy tra cứu đặt tại thư viện hoặc tại địa chỉ www.thuvien.hufi.vn;
 1.       Bước 3: Ghi nhận tên tài liệu, ký hiệu xếp giá vào phiếu yêu cầu;
 1.       Bước 4: Xuất trình thẻ (Trường hợp sinh viên năm nhất chưa có thẻ phải xuất trình biên lai học phí và giấy tờ tùy thân có dán ảnh);
 1.       Bước 5: Bạn đọc vào kho chọn tài liệu cần mượn theo sự hướng dẫn của nhân viên thư viện;
 1.       Bước 6: Mang tài liệu cần mượn đến quầy thủ thư đăng ký mượn;
 1.       Bước 7: Nhận tài liệu, kiểm tra tài liệu và nhận lại thẻ trước khi rời khỏi quầy;
 1.       - Gia hạn sách (chỉ áp dụng đối với sinh viên, học viên SĐH)
 1.       Bước 1: Bạn đọc mang sách, thẻ đến gia hạn tại quầy;
 1.       Bước 2: Nhân viên thư viện kiểm tra số lượng sách hiện có trong kho. Nếu tên sách đó còn trong kho bạn đọc sẽ được gia hạn tiếp tục; nếu tên sách đó trong kho đã hết, sẽ không được gia hạn thêm,  thư viện giữ lại để bạn đọc khác mượn;
 1.       Bước 3: Bạn đọc nhận lại thẻ, tài liệu (nếu được gia hạn tiếp) và ra về;
 1.       - Trả sách:
 1.       Bước 1: Xuất trình thẻ và sách cho nhân viên thư viện;
 1.       Bước 2: Nhân viên thư viện kiểm tra sách, làm thủ tục nhận trả;

      Bước 3: Bạn đọc nhận lại thẻ và ra về

                                                                                                           Trung tâm Thư viện HUFI hân hạnh phục vụ bạn đọc​