DANH MỤC TÀI LIỆU ĐANG PHÁT HÀNH
(Liên hệ Tầng 4_Thư viện)

STT

TÊN TÀI LIỆU

I

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Ngôn ngữ lập trình

II

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

CAD trong kỹ thuật điện

2

Kỹ thuật điện

3

Kỹ thuật xung số

4

Khả trình PLC

5

Vi điều khiển

III

CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

1

Công nghệ chế tạo máy

2

Kỹ thuật nhiệt

3

Kỹ thuật an toàn lao động

4

Thực hành truyền động thủy lực khí nén tập 1

5

Thực hành truyền động thủy lực khí nén tập 2

6

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm vật liệu (mới)

7

Phương pháp gia công đặc biệt

8

Vẽ cơ khí

9

Vẽ kỹ thuật

10

Dung sai lắp ghép & kỹ thuật đo lường

IV

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

1

Bài tập Hóa lý 1

2

Bài tập Hóa lý 2

3

Hóa lý 1

4

Giáo trình các công cụ quản lý chất lượng (mới)

5

Giáo trình phân tích dụng cụ 1 (mới)

6

Bài tập phân tích dụng cụ 1 (mới)

7

Thực hành chất tẩy rửa

V

SINH HỌC & KT MÔI TRƯỜNG

1

Công nghệ xử lý chất thải rắn

2

Giáo trình kỹ thuật môi trường

3

Sản xuất sạch hơn

4

Giáo trình tin sinh học

VI

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM & DINH DƯỠNG

1

Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm

2

Giáo trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

3

Giáo trình phân tích hóa lý thực phẩm

4

Giáo trình phụ gia thực phẩm

5

Giáo trình hóa sinh học thực phẩm

6

Giáo trình công nghệ lên men

7

Giáo trình công nghệ sản xuất bia

8

Giáo trình công nghệ sản xuất nước giải khát

9

Giáo trình công nghệ sản xuất rượu

10

Giáo trình thực hành công nghệ sản xuất bia

11

Giáo trình thực hành công nghệ sản xuất nước giải khát

12

Tinh dầu thiên nhiên và chất thơm trong thực phẩm

13

Thực hành công nghệ chế biến rau quả

14

Thực hành công nghệ chế biến thịt, trứng

15

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản

16

Thực hành Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao

17

Thực hành CNSH ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

VII

THỦY SẢN

1

Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản

2

 Công nghệ thu nhận hoạt chất từ sinh vật biển

VIII

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1

Giáo trình nguyên lý kế toán

2

Giáo trình Thanh toán Quốc tế

3

Giáo trình Thị trường Tài chính

4

Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp 1

5

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán EXCEL kế toán

6

Giáo trình Thuế

7

Giáo trình kế toán Tài chính Doanh nghiệp 1

IX

QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

1

Kỹ năng học tập hiệu quả

2

Marketing căn bản

X

KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Mô hình toán kinh tế

2

Quy hoạch tuyến tính

3

Toán kỹ thuật

4

Vật lý đại cương 1

5

Vật lý đại cương 2

6

Công thức lý 1, 2

7

Toán cao cấp A1 – C1

8

Toán cao cấp A2 – C2

9

Toán cao cấp A3 – C3

XI

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Giáo trình Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

2

Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh