DANH MỤC CÁC WEBSITE THƯ VIỆN HỮU ÍCH​​

 Thư viện trong nước

 Thư viện nước ngoài

Thư viện Trung tâm - ĐHQG TP.HCM

Thư viện - Quốc gia Đài Loan

Thư viện - ĐH Kinh tế Luật

Thư viện - Quốc gia Hàn Quốc

Thư viện - ĐH Bách Khoa

Thư viện - Quốc hội Mỹ

Thư viện - ĐH KHTN

Thư viện - Quốc gia Úc

Thư viện - ĐH CNTT

Thư viện - ĐH Quốc gia Singapore

Thư viện - ĐH Quốc Tế

Thư viện - ĐH Kỹ thuật Nanyang 

Thư viện - ĐH Mở TP.HCM

Thư viện - ĐH Columbia - Anh

Thư viện - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Thư viện - Đại học quốc lập Thành Công, Đài Loan

Thư viện - ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM

Mạng lưới thư viện ĐH ASEAN

Trung tâm Thông tin Tư liệu - ĐH Văn hóa TP.HCM

Trung tâm Học liệu - ĐH Thái Nguyên

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN

 

Trung tâm Học liệu - ĐH Huế

 

Trung tâm Học liệu - ĐH Đà Nẵng

 

Trung tâm Học liệu - ĐH Cần Thơ

 

Trung tâm Thông tin Khoa học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Thư viện - Quốc gia Việt Nam

 

Thư viện - Khoa học Tổng hợp TP.HCM

 ​