MƯỢN LIÊN THƯ VIỆN

Là dịch vụ cho phép người sử dụng của Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tài liệu cần mượn tại các thư viện nằm trong mạng lưới liên kết của Thư viện Trường.

Danh sách các thư viện liên kết:


Stt

Thư viện trong hệ thống liên kết

Địa chỉ Website

1

Thư viện ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM

http://thuvien.hcmute.edu.vn/

2

Thư viện ĐH Công nghiệp TP.HCM

http://lib.iuh.edu.vn/vi/

3

Thư viện Đại học Cần Thơ

https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-home.html 

4

Thư viện Đại học Sư Phạm TP.HCM

http://lib.hcmup.edu.vn/ 

5

Thư viện Đại học Kiến Trúc TP.HCM

http://lib.uah.edu.vn/

6

Thư Viện CĐ Công Thương TP.HCM

http://thuvien.hitu.edu.vn/

7

Thư viện Đại học Khánh Hòa

http://lib.ukh.edu.vn/

8

Thư viện Đại học Bình Dương

http://lib.bdu.edu.vn/ 

9

Thư viện Đại học Đồng Nai

http://dnulib.edu.vn/

10

Thư viện Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

http://bvu.edu.vn/web/thu-vien 

            
            Người sử dụng đặt mượn tài liệu của các thư viện trong hệ thống liên kết qua link đăng ký: http://bit.ly/2FGaEXB 

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Bạn đọc truy cập vào địa chỉ website của các thư viện liên kết để tra cứu, tìm kiếm tài liệu cần mượn

Bước 2: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng dich vụ liên kết thư viện và gởi về cho thư viện

Bước 3: Kiểm tra email phản hồi của Chuyên viên thư viện trong vòng 24 giờ

Bước 4: Nhận, trả tài liệu và thanh toán phí theo chính sách của dịch vụ (nếu có)

Quy định:

-     Đối với tài liệu được mượn: Thực hiện theo quy định của từng thư viện;

-     Đối với tài liệu không được mượn: Những tài liệu chỉ được đọc tại chỗ theo quy định của từng thư viện;

-      Số lượng mượn: 2 tài liệu/1 lần mượn;

-      Thời gian đáp ứng yêu cầu: 1 – 3 ngày;

-     Thời hạn mượn: 20 ngày kể từ ngày nhận tài liệu;

-     Phí trễ hạn: 5.000đ/tài liệu/ngày

-     Làm mất, hư hòng tài liệu, người mượn đền bù theo quy định.

Phí sử dụng dịch vụ:

-     Dịch vụ được cung cấp miễn phí đối với các trường hợp phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo chương trình, kế hoạch của Trường.

-     Các mục đích cá nhân áp dụng theo mức phí: 

                   + Phí mượn tài liệu: 20.000 VND/lần giao dịch mượn

                   + Phí vận chuyển 02 chiều:  theo giá thực tế từ dịch vụ vận chuyển

Các thông tin cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đọc có thể gởi về địa chỉ email: thuvien@hufi.edu.vn