LƯU HÀNH TÀI LIỆU

Lưu hành tài liệu là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này.

Các dịch vụ bao gồm: 

1.  DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ

Là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng tài liệu gốc để đọc hoặc tham khảo bao gồm sách chuyên khảo, từ điển, bách khoa toàn thư, báo tạp chí, khóa luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học. Người sử dụng có thể chọn sách trực tiếp trong kho mở của Thư viện và lựa chọn một vị trí thích hợp trong Thư viện để đọc sách thư giãn hoặc học tập, nghiên cứu.

Người sử dụng được lấy không quá 02 tài liệu hoặc 01 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Tài liệu/Báo/Tạp chí sau khi sử dụng đặt tại “Khu vực trả sách sau khi sử dụng”

Nếu cần biết trước thông tin về tài liệu cần mượn cũng như xác định vị trí tài liệu trong kho, người sử dụng tra cứu tài liệu trên website của thư viện http://thuvien.hufi.edu.vn/ thông qua máy tính của thư viện hoặc máy tính cá nhân (laptop), điện thoại 

-  Link app mobile iOS

https://apps.apple.com/us/app/vebrary/id1465678138 

-  Link app trên android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lacviet.vebrary&hl=en_US 

             Điều kiện sử dụng

-     Đã tham gia lớp tập huấn sử dụng thư viện

2.        DỊCH VỤ CHO MƯỢN VỀ:

Là dịch vụ hỗ trợ nhu cầu học tập và nghiên cứu tài liệu dành cho người sử dụng không có thời gian đọc tài liệu tại thư viện.

             Để mượn tài liệu, người sử dụng tra cứu và xác định vị trí, tình trạng tài liệu trong kho tại đây hoặc tự chọn tài liệu cần mượn trong hệ thống kho sách mở:

-     Tầng 1: Tài liệu mới bổ sung, tài liệu tra cứu, tài liệu ngoại văn, lịch sử, địa lí,...

-     Tầng 2: Tài liệu môn học

-     Tầng 3: Tài liệu tham khảo (Chính trị, Pháp luật, KHXH, CNTT, KHTN, Kinh tế, Kế toán)

-     Tầng 4: Tài liệu tham khảo (Khoa học kỹ thuật); tài liệu học ngôn ngữ/ CD/DVD; Khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khoa học

Số lượng tên tài liệu và thời hạn mượn tài liệu về nhà được quy định theo từng đối tượng như sau:


Đối tượng

Số lượng tài liệu

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày/lần

Giảng viên, viên chức trong trường

3

180

(Thời điểm Thư viện thu hồi sách trong năm: 25/6 và 25/12 hàng năm)

0

0

Giảng viên thỉnh giảng

2

30

1

10

Sinh viên, học viên

3

10

2

10

Người sử dụng ngoài trường

1

10

Không gia hạn

 

Người sử dụng có thể mượn/trả/gia hạn tài liệu tiếp tại Quầy thông tin hoặc qua trạm mượn/trả tự động.

-     Mượn/trả tài liệu tự động: Người sử dụng mang tài liệu đến trạm mượn/trả tự động đặt tại Tầng 1 và tự thực hiện thủ tục mượn/trả tài liệu. Tài liệu sau khi trả đặt tại “Khu vực trả sách sau khi sử dụng”

-     Mượn/trả tài liệu qua Thư viện viên: Người sử dụng mang tài liệu đến Quầy thông tin để làm thủ tục mượn/trả tài liệu.

            Lưu ý:

-     Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra tài liệu trước khi làm thủ tục mượn.

-     Hoàn trả tài liệu cho thư viện đúng thời gian quy định, trường hợp để trễ hạn sẽ bị phạt 1.000 đồng/1 tài liệu/ ngày. 

Điều kiện sử dụng

-     Hoàn thành bài kiểm tra hướng dẫn sử dụng thư viện (đạt 25/35 câu)

-     Đã đăng ký thẻ thư viện và đóng tiền thế chân mượn tài liệu theo quy định.


            Dịch vụ lưu hành tài liệu hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên cho người sử dụng thông qua trang thiết bị hiện đại: máy mượn - trả tài liệu tự động,..và đội ngũ chuyên viên thư viện chuyên nghiệp.