Hướng dẫn gia hạn tài liệu trực tuyến:


         Bước 1: Truy cập địa chỉ website thư viện: http://thuvien.hufi.edu.vn/  Chọn mục: "Đăng nhập"
             Bước 2: Đăng nhập tài khoản (tài khoản đăng nhập lần đầu)

             - Tên tài khoản: MSSV/GV/CB

             - Mật khẩu: MSSV/GV/CB

           Lưu ý: Đổi lại mật khẩu khi đăng nhập thành công lần đầu


          Bước 3: Chọn xem "Thông tin tài khoản"


           Bước 4: Trong mục "Đang mượn" chọn biểu tượng "Gia hạn": Hộp thoại xuất hiện " Bạn có muốn gia hạn tài liệu" - Chọn "OK" để hoàn tất việc gia hạn tài liệu


          Ghi chú: Với các tài liệu đã quá hạn, Bạn đọc vui lòng mang sách đển thư viện làm thủ tục trả tài liệu.