CHUYÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

8420201

Công nghệ sinh học

2

8540101

Công nghệ thực phẩm

3

8520320

Kỹ thuật môi trường

4

8520301

Kỹ thuật hóa học

5

8520103

Công nghệ cơ khí

6

8340101

Quản trị kinh doanh