HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Làm bài kiểm tra kiến thức sử dụng Thư viện
Bấm tại đây

Nhằm trang bị cho người sử dụng các kỹ năng cần thiết để tra cứu và khai thác nguồn tài nguyên thông tin; Các dịch vụ, tiện ích của thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu… Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện miễn phí dành cho sinh viên, học viên thuộc Trường Đại học nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và bạn đọc ngoài trường có nhu cầu sử dụng Thư viện.

Đây là nội dung đào tạo đối với người sử dụng mới, sau khi nội dung đào tạo kết thúc, người sử dụng sẽ trải qua một bài kiểm tra trực tuyến và phải đạt số điểm theo quy định mới được cấp quyền sử dụng các dịch vụ, tiện ích của thư viện và mượn tài liệu về nhà.

1.   Nội dung đào tạo:

-     Giới thiệu chung về Thư viện

-     Thông tin về các qui định và chính sách của Thư viện

-     Giới thiệu về nguồn tài nguyên thông tin, các dịch vụ triển khai tại Thư viện

-     Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên Cổng TT thư viện

-      Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị của Thư viện

-      Bài test đánh giá kết quả đào tạo

-      Tham quan các khu vực chức năng tại Thư viện

2.   Hình thức đào tạo:

Người sử dụng chọn một trong hai hình thức đào tạo sau đây:

§   Một là ĐÀO TẠO TRỰC TIẾPLớp hướng dẫn sử dụng Thư viện được tổ chức vào ngày Thứ Bảy tuần đầu tiên hàng tháng.

       Đăng ký tham gia tại đây

§   Hai là ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: Trước khi làm bài kiểm tra tập huấn thư viện, người sử dụng vui lòng xem đầy đủ Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Thư viện sau đây:

Ø  Giới thiệu chung về Thư viện Tại đây

Ø  Hướng dẫn cách thức sử dụng thư viện, đăng ký làm thẻ,… Tại đây

Ø  Thông tin chung về các qui định và chính sách của Thư viện Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng TÀI LIỆU IN (GIẤY) Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác TÀI LIỆU MÔN HỌC Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác THƯ VIỆN SỐ (TAILIEU.VN) Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác TÀI LIỆU SỐ HUFI (TAILIEU.HUFI) Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác CSDL KH&CN NƯỚC NGOÀI Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác CSDL Tạp chí  KH&CN TRONG NƯỚC Tại đây

Ø  Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác CSDL PHÁP LUẬT VIỆT NAM  Tại đây

Ø  Hướng dẫn MƯỢN/TRẢ SÁCH TỰ ĐỘNG  Tại đây

Ø  Hướng dẫn sử dụng PHÒNG HỌC NHÓM/ PHÒNG THUYẾT TRÌNH Tại đây


3.    Làm bài kiểm tra kiến thức sử dụng thư viện tại đây


        §  Lưu ý:

 Thư viện trường là nơi tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên...đều có thể đến để học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, để có thể sử dụng nhiều hơn các tiện ích, dịch vụ của thư viện như mượn trả sách, khai thác tài tài liệu (Tailieu.HUFI); sử dụng phòng thuyết trình, học nhóm, hội thảo,… thì phải hoàn thành bài kiểm tra Tập huấn sử dụng Thư viện đạt yêu cầu.  

 Trong quá trình sử dụng Thư viện cần xem kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định của Nhà trường và Nội quy của Thư viện. Mọi thắc mắc, khó khăn trong quá trình sử dụng Thư viện, vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên thư viện tại các Quầy thông tin hoặc gửi về địa chỉ email: thuvien@hufi.edu.vn hoặc Hotline: 097 117 3837 để được hỗ trợ.


§  Danh sách các lớp tập huấn:

* Xem danh sách SV hoàn thành bài kiểm tra kiến thức sử dụng Thư viện_Tháng 10-12/2020 tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn _AUN (21&23/11/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn _Tháng 11.2019 (02/11/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 1&2_Tháng 10.2019 (21/9/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 4_Tháng 9.2019 (21/9/2019) tại đây

*  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 3_Tháng 9.2019 (21/9/2019) tại đây

 *  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 2_Tháng 9.2019 (14/9/2019) tại đây

 *  Xem danh sách lớp tập huấn Tuần 1_Tháng 9.2019 (7/9/2019)  tại đây