ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN

        §   Đối tượng:

-    Sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, viên chức đang học tập, giảng dạy và công tác tại HUFI;

-    Độc giả ngoài HUFI.

§   Điều kiện làm thẻ: 

1.  Đối với người sử dụng trong trường, Thẻ giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên đồng thời là Thẻ thư viện (Đơn vị cấp thẻ: phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục).

2.  Đối với người sử dụng ngoài trường, Thẻ thư viện là thẻ do Thư viện cấp khi đăng ký làm thẻ và sử dụng thư viện.

§  Quy trình làm thẻ Thư viện

-     B1. Điền thông tin vào Phiếu đăng ký làm thẻ thư viện.

-     B2. Nộp 01 hình thẻ 2 x 3.

-     B3. Nộp lệ phí làm thẻ theo quy định.

-     B4. Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện và hoàn thành bài kiểm tra kết thúc lớp học.

      +    Cách 1: Đăng ký tham gia tập huấn trực tiếp tại thư viện (Đăng ký trực tuyến tại đây)

      +   Cách 2: Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện tại Cổng thông tin Thư viện, mục “HƯỚNG DẪN” và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu.

-     B5. Nhận thẻ thư viện sau khi hoàn thành lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện.

§   Lệ phí Thẻ

Thẻ cấp mới

Thẻ cấp lại

Phí gia hạn/năm

100.000 đ/thẻ

50.000đ/thẻ

50.000 đồng/năm

       

        §  Thời gian trả thẻ:

-     Thẻ cấp mới: Trả thẻ sau khi hoàn thành bài kiểm tra lớp tập huấn sử dụng thư viện 01 tuần/theo lịch hẹn.

-     Thẻ cấp lại: 07 ngày kể từ ngày đăng ký

§   Địa điểm đăng ký và thông tin liên hệ:

-    Tầng 1, Tòa nhà E_140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

-      Điện thoại: (028) 38 161 673 – 137

-      Hotline: 097 1173 837

-      Email: thuvien@hufi.edu.vn