HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

TẠP CHÍ KH&CN TRONG NƯỚC


CSDL tập hợp hơn 110.000 những bài nghiên cứu các ngành được đăng trên các tạp chí trong nước. Hỗ trợ tham khảo trong công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống bao gồm tất cả các chủ đề được cập nhật hàng ngày.

Người dùng truy cập và sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

Hướng dẫn tra cứu

Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn

Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Tài nguyên điện tử -> CSDL tạp chí KH&CN trong nước

Bước 3: Chọn mục “Thư viện KH&CN” -> CSDL “Tạp chí chuyên ngành” -> Click “Tra cứu”

         Bước 4: Chọn tài liệu muốn đọc toàn văn hoặc down về máy. Nhập thông tin tài khoản: Xem tài khoản đăng nhập qua các bảng chỉ dẫn đặt tại phòng đọc hoặc trong Sổ tay Sinh viên (trang mục dành cho Thư viện).
Lưu ý: