HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM


      Đây sở dữ liệu luật toàn văn, cung cấp đầy đủ các văn bản luật của Việt Nam, được cập nhật thường xuyên. Người dùng truy cập và sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

       Hướng dẫn tra cứu:

       Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn

       Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Tài nguyên điện tử

       Bước 3: Chọn CSDL Pháp luật Việt Nam

      Bước 4: Nhập thông tin tài khoản: Xem tài khoản đăng nhập qua các bảng chỉ dẫn đặt tại phòng đọc hoặc trong Sổ tay Sinh viên (trang mục dành cho Thư viện).

       Bước 5: Nhập từ khóa tìm kiếm: Chọn giới hạn tìm theo nhan đề, tác giả, chủ đề,…

Bước 6: Khi cần hỗ trợ, xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lưu ý: