HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
KH&CN NƯỚC NGOÀI


Bộ sưu tập này là các Cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản uy tín thế giới như SpringerLink, Proquest Central, Science@Direct, IEEE Xplore Digital Library, ACS, Scopus,… bao gồm bao gồm các bài báo, ebook,... thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Người dùng sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

Hướng dẫn tra cứu:

Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn

Bước 2: Vào mục “Tài nguyên” - > “Tài nguyên điện tử” -> “CSDL KH&CN nước ngoài”

Bước 3: Chọn CSDL quan tâm -> Nhập từ khóa cần tìm -> Chọn giới hạn tìm theo loại hình tài liệu và theo nhan đề, tác giả, chủ đề,…

Bước 4: Sử dụng một trong những tài khoản sau để đăng nhập vào hệ thốngLưu ý: