Thư cám ơn việc tặng sách của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

  • 19/04/2017

      1. Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản

      2. Công cụ in 3D đã đột phá vào mọi nghành nghề

      3. Robot trên không


cong cu quan tri san xuat.png

         Xem chi tiết

​        Bạn đọc có nhu cầu tham khảo xin vui lòng liên hệ kho sách thư viện.

cong nghe in 3D.png


        Xem chi tiết​

​        Bạn đọc có nhu cầu tham khảo xin vui lòng liên hệ kho sách thư viện.

robot trên không.png

        Xem chi tiết

​        Bạn đọc có nhu cầu tham khảo xin vui lòng liên hệ kho sách thư viện.