Thư cảm ơn tác giả Phạm Bá Nhơn

  • 17/08/2022
  • 31

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM gửi lời cảm ơn đến tác giả Phạm Bá Nhơn (Vũng Tàu) đã gửi tặng sách cho Thư viện trường chúng tôi. Những tài liệu này vô cùng hữu ích và quý giá cho bạn đọc của Thư viện trường chúng tôi, đặc biệt là với giáo viên, nghiên cứu sinh trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Thay mặt bạn đọc của Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm xin chân thành cảm ơn tác giả.

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo vui lòng liên hệ tại kho sách thư viện.

1. Đôi Bờ ( Thơ).


        Xem chi tiết:

         2. Câu đối toàn thư: Luận văn thi tập - Lời hay ý đẹp
                                                 

        Xem chi tiết:

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm