Thông báo: Thay đổi thời gian mở cửa phục vụ tại Thư viện

  • 29/07/2020
  • 1554

         Căn cứ vào nhu cầu, ý kiến góp ý của Người sử dụng về việc xin điều chỉnh thời gian phục vụ tại Thư viện. Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian mở cửa phục vụ cụ thể như sau:


Rất mong Người sử dụng chú ý và sắp xếp thời gian học tập tại Thư viện được thuận lợi và tốt nhất.


                                                                                                                                                                                                      

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm