Thông báo: Sử dụng mạng liên kết nguồn lực Thông tin KH & CN “STINET”

  • 07/04/2021
  • 1361


    Nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu hữu ích phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.  Hiện nay, Thư viện Trường đã tham gia xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,... Hiện hệ thống cho phép các đơn vị thành viên tra cứu, truy cập đến các tài liệu toàn văn theo cơ chế mở, hoàn toàn miễn phí.

    Để sử dụng, bạn đọc truy cập vào địa chỉ website thuvien.hufi.edu.vn → chọn mục  “THÔNG TIN KH&CN “STINET” hoặc www.stinet.gov.vn

    Đây là nguồn sở dữ liệu đáng tin cậy và ngày càng phát triển bởi 30 đơn vị thành viên: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện,... nhằm chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các đơn vị.  

Lễ ký kết thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN (tháng 05/2019)


 Thư viện trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên được biết!

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm