Thông báo: Lịch phục vụ đầu năm học 2018 - 2019

  • 20/08/2019
  • 1087

Thông báo: Lịch phục vụ đầu năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2019 - 2020 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tại Thư viện. Thư viện thông báo lịch hoạt động từ ngày 12/8/2019 đến 31/8/2019 như sau:

 Vị trí & Thời gian phục vụ:

-   Tầng 2:  Từ 07:00 – 17:00 

-   Tầng 4:  Từ 07:30 – 17:00 

-   Tầng 1 & 3: Tạm ngưng phục vụ; tiếp nhận sinh viên khóa mới nhập học.

Dự kiến ngày 3/9/2019 thư viện hoạt động từ 07:00 – 20:30.

Rất mong các bạn chú ý và sắp xếp thời gian học tập tại Thư viện được thuận lợi và tốt nhất.

Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc!


  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm