Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch & Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

  • 25/12/2020
  • 1644

Căn cứ Thông báo số 975/TB-DCT ngày 02/12/2020 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc nghỉ Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thư viện thông báo đến người sử dụng lịch tạm ngưng phục vụ trong dịp Tết như sau:

         

       

        Rất mong người sử dụng chú ý và sắp xếp thời gian làm việc, học tập tại Thư viện được thuận lợi và tốt nhất!

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm