Tạp chí Kinh tế - Tài chính - Kiểm toán - Ngân hàng...

  • 20/08/2014

                  1.   Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ  xem Oline
                        (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)
             


1                         2. Tạp chí Kinh tế & Phát triển  xem Oline
                       (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)                         

                 


                             3.   Tạp chí Kế toán & Kiểm toán  xem Oline
                            (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)

                                

                         4.   Tạp chí Ngân hàng  xem Oline
                            (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)

                
Xem nhiều nhất

Trung tâm Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến thầy Đinh Hữu Đông - giảng viên khoa Thủy sản đã gửi tặng sách cho thư viện, những tài liệu này sẽ vô cùng hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là với giảng viên, học viên, sinh viên của trường trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.