Tạp chí Khoa học Công nghệ

  • 30/07/2018


1. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam  xem Oline 
       (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)  

          

         2. Tạp chí Môi trường  xem Oline

                   (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)


 3. Tạp chí Sinh học xem Oline

                   (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)        4. Tạp chí Hóa học  xem Oline

                (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện) 
        5. Tạp chí Hóa học và ứng dụng xem Oline

                 (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện) 


       6. Tạp chí Công nghệ hóa chất  xem Oline

               (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện) 


Xem nhiều nhất

Trung tâm Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến thầy Đinh Hữu Đông - giảng viên khoa Thủy sản đã gửi tặng sách cho thư viện, những tài liệu này sẽ vô cùng hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là với giảng viên, học viên, sinh viên của trường trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.