Tạp chí Du lịch - Ẩm thực - Thủy sản

  • 20/08/2014

            1. Tạp chí Du Lịch xem oline
                (xem bản in tại Tầng trệt_Thư viện)

            2. Tạp chí Món ngon Việt Nam  xem Oline

                 (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)
        3. Tạp chí Thủy sản Việt Nam  xem Oline
                (Xem bản in tại Tầng 1_Thư viện)