NGUỒN TÀI LIỆU FREE - trợ thủ đắc lực để bạn phát huy năng lực tự học!!!!

  • 05/04/2021
  • 2640

 Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do chủng mới vi rút corona (COVID-19) đang diễn biến phức tạp, hưởng ứng các khuyến cáo về an toàn sức khoẻ cho nhân dân của Chính phủ; Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành thư viện cần tích cực góp phần tuyên tuyền về phòng chống dịch bệnh và giúp người đọc có thể sử dụng thời gian ở nhà của mình một cách hiệu quả hữu ích qua việc kết nối, cung cấp và chia sẻ thông tin và tri thức trực tuyến một cách kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, cũng như nắm bắt tâm tư của các bạn sinh viên. Thư viện trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. HCM xin chia sẻ đến các bạn sinh viên một số nguồn dữ liệu trực tuyến phục vụ cho nhu cầu tự học ở nhà.
         Các cơ sở dữ liệu này là trợ thủ đắc lực để các bạn phát huy năng lực tự học, các bạn xem chi tiết cách đăng nhập từng CSDL sau đây:

 1.   KHAI THÁC TÀI LIỆU TRÊN CỔNG THÔNG TIN THƯ VIỆN HUFI
       Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hufi.edu.vn/ 
2.   THƯ VIỆN SỐ HUFI
      Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.cntp.edu.vn/ 
      -    Tên đăng nhập  =  Mã số sinh viên;
      -    Mật khẩu  =  Mã số sinh viên
3.   CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ STINET
      Địa chỉ truy cập: http://stinet.gov.vn/ 
      (Người sử dụng truy cập đến các tài liệu toàn văn theo cơ chế mở, hoàn toàn miễn phí)
4.   CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
      Địa chỉ truy cập: http://db.vista.gov.vn/  
      -     Tên đăng nhập  =  kimchau;
      -     Mật khẩu  =  library3
      (Đây là tài khoản chung cho tất cả người sử dụng, vui lòng không thay đổi mật khẩu)
5.   CƠ SỞ DỮ LIỆU WILEY ONLINE LIBRARY
      Địa chỉ truy cập:  https://onlinelibrary.wiley.com
      -    Tên đăng nhập  =  8888@yahoo.com;
      -    Mật khẩu  =  147258369aA!
6.   CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ  CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
     Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  
     -    Tên đăng nhập  =  hufilib;
     -    Mật khẩu   =  library
7.   CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÁP LUẬT VIỆT NAM
      Địa chỉ truy cập: https://thuvienphapluat.vn/  
      -    Tên đăng nhập  =  hufilib;
      -    Mật khẩu   =  pllibrary

(Hỗ trợ tìm kiếm và hướng dẫn văn bản pháp luật Email: trolyphaplykhachhang@thuvienphapluat.com hoặc: 0948.088.221 (Phòng Trợ lý Pháp lý Khách hàng)


8.   CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
      Địa chỉ truy cập: http://cesti.gov.vn/thu-vien/4/tieu-chuan
     -   Tên đăng nhập  =  dhspkt
     -   Mật khẩu   =  dhspkt
9.   KHO SÁCH EBOOK UTE
      Địa chỉ truy cậphttps://sachweb.com/dang-nhap.html
     -   Tên đăng nhập = daihocsuphamkythuat;
     -   Mật khẩu =  daihocsuphamkythuat
         (Lưu ý cài đặt phần mềm hỗ trợ Flash để đọc online trên thiết bị)
10.   KHO SÁCH NXB XÂY DỰNG (Cấp thoát nước & Môi trường)
          Địa chỉ truy cập: https://nxbxaydung.com.vn/
        -   Tên đăng nhập nxbxdvip24@gmail.com;
        -   Mật khẩu =  nxbxd2021
11.   WEBSITE HỌC LIỆU MỞ NƯỚC NGOÀI
        Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hufi.edu.vn/Page/website-hoc-lieu-mo-nuoc-ngoai
12.   WEBSITE HỌC LIỆU MỞ TRONG NƯỚC
        Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hufi.edu.vn/Page/website-hoc-lieu-mo-trong-nuoc
13.   WEBSITE HỌC LIỆU MỞ CÁC TRƯỜNG ĐH TRÊN THẾ GIỚI
        Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hufi.edu.vn/Page/website-hoc-lieu-mo-cac-truong-dh-tren-the-gioi

§  Trách nhiệm của người sử dụng

-   Tài liệu điện tử chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, mở mang tầm hiểu biết, giải trí lành mạnh, không được sử dụng vì các mục đích khác.

-    Khi khai thác nguồn tài liệu điện tử phải tuân theo luật bản quyền.

-    Không thay đổi Mật khẩu (Password) đã được cấp.

-    Không được sử dụng các phần mềm để tải (download) dữ liệu một cách có hệ thống với số lượng lớn dưới bất kì mục đích nào.

§  Thông tin hỗ trợ

-    Điện thoại: 097 117 3837 

-    Email: thuvien@hufi.edu.vn


  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm