Luận văn thạc sĩ từ năm 2018 - 2020

  • 21/12/2020
  • 135


TT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

NĂM XB

KÝ HIỆU XẾP GIÁ

VỊ TRÍ

SỐ BẢN

1

Nghiên cứu hệ NANO LIPOSOME mang thuốc CARBOPLATIN định hướng ứng dụng chống ung thư: Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật hóa học / Phùng Lê Quân; Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đại Hải (HDKH)

Phùng Lê Quân

 

540

Tầng 4

1

2

Nghiên cứu thực nghiệm xác định kiểu đầu vào bộ tách lỏng - khí kiểu lốc xoáy (GLCC): Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Tấn Ken

Nguyễn Tấn Ken

 

621.8

Tầng 4

1

3

Phát triền và đánh giá quy trình định lượng Acepromazine có trong nước tiểu heo bằng sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ 2 lần liên tiếp (LC-MS/MS): Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật hóa học / Nguyễn Lê Dung; Đặng Tấn Hiệp, HDKH

Nguyễn Lê Dung

2018

620.118

Tầng 4

1

4

Bước đầu khảo sát hiện trạng vi khuẩn kháng kháng sinh trong một số mẫu nước sinh hoạt và nước uống tại quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sỹ / Trần Hoài Tâm; Lê Thái Hoàng hd

Trần Hoài Tâm

2019

579

Tầng 4

1

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Huỳnh, Minh Thái; Nguyễn Văn Tuấn, HDKH

Huỳnh Minh Thái

2019

658.15

Tầng 4

1

6

Các nhân tố tác động đế sự chi tiêu của khách du lịch đến Tp. Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh / Phan Hoàng Hiếu; Trần Phước, HDKH

Phan, Hoàng Hiếu

2019

658.1

Tầng 4

1

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ - Công nhân viên tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Kim Sang. Nguyễn Duy Thục hd

Huỳnh Thị Kim Sang

2019

154

Tầng 4

1

8

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khám chữa bệnh tại Bệnh viện quân y 175 : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Bùi Hải Linh

2019

330

Tầng 4

1

9

Đánh giá chất lượng đào tạo từ phía người sử dụng lao động - nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

2019

371.102

Tầng 4

1

10

Đánh giá độc tính nước thải giết mổ dựa trên đáp ứng của Brachionus Calyciflorus : Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật môi trường / Nguyễn Phương Chinh

Nguyễn Phương Chinh

2019

628.4

Tầng 4

1

11

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phòng giao dịch Nguyễn Cư Trinh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh

2019

332.1

Tầng 4

1

12

Đánh giá nhân tố tác động đến năng lực lãnh đạo của trường Đại học côn nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Trần Thị Tuyết Linh

Trần Thị Tuyết Linh

2019

371.2

Tầng 4

1

13

Đo lường văn hóa tổ chức của trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

2019

378.1

Tầng 4

1

14

Đồng phân hủy kỵ khí nước thải sinh hoạt và rác thải hữu cơ bằng bể sinh học màng kỵ khí (AnMBR) quy mô Pilot : Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật môi trường / Nguyễn Định Vững

Nguyễn Định Vững

2019

628

Tầng 4

1

15

Giải pháp định vị sản phẩm hộp đấu nối điện tại thị trường Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh / Lê Đình Tùng; Nguyễn Xuân Quyết, HDKH

Lê Đình Tùng

2019

332

Tầng 4

1

16

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nôn nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bình Triệu / Trần Bích Thảo

Trần Bích Thảo

2019

332.1

Tầng 4

1

17

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên giai đoạn 2020 -2025 : Tóm tắt luận văn Thạc sĩ / Trần Đậu Ngọc Thịnh; Nguyễn Duy Thục, HDKH

Trần Đậu Ngọc Thịnh

2019

658.4

Tầng 4

1

18

Khảo sát ảnh hưởng của bã bia đến năng suất, chất lượng của nấm linh chi đỏ ( Ganoderma lucidum) / Huỳnh Văn Hiền. Nguyễn Thị Liên Thương hd

Huỳnh Văn Hiền

2019

570

Tầng 4

1

19

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Nguyễn Huỳnh Ngọc Quang; Bùi Hồng Đăng, HDKH

Nguyễn Huỳnh Ngọc Quang

2019

658.3

Tầng 4

1

20

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ / Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

2019

388.3

Tầng 4

1

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu xạ tia GAMMA Co-60 lên độ nhiễm vi sinh vật, hàm lượng CURCUMINOID và tính chất cảm quan của bột nghệ : Luận văn thạc sỹ / Nguyễn Phước Thành; Nguyễn Quốc Hiễn hd

Nguyễn Phước Thành

2019

664

Tầng 4

1

22

Nghiên cứu bảo quản rong nho tươi ( Caulerpa lentillifera) từ dịch ngoại bào vi khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn kết hợp Alginate / Nguyễn Phan Thảo. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Miền

Nguyễn Phan Thảo

2019

570

Tầng 4

1

23

Nghiên cứu bộ gia nhiệt không khí bằng năng lượng mặt trời để sấy tôm khô : Luận văn thạc sĩ kĩ thuật cơ khí / Hoàng Trọng Trần Huy

Hoàng Trọng Trần Huy

2019

621.402

Tầng 4

1

24

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng thương mại trong nước trên địa bàn TP.HCM : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Phạm Thị Xuân Mai; Nguyễn Văn Tuấn, HDKH

Phạm Thị Xuân Mai

2019

332.1

Tầng 4

1

25

Nghiên cứu chế tạo màng Polymer Composite ứng dụng trong bảo quản trái cây : Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật hóa học / Phạm Ngọc Thanh Bình; Giang Ngọc Hà, HDKH

Phạm Ngọc Thanh Bình

2019

620.118

Tầng 4

1

26

Nghiên cứu chế tạo sơn EPOXY MIO ( MICACEOUS IRON OXIDE ) bảo vệ thép chống ăn mòn : Luận văn Thạc sĩ / Trương Thanh An; Huỳnh Le Huy Cường, HDKH

Trương Thanh An

2019

667

Tầng 4

1

27

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydrogel trên nền Hydroxypropyl Methylcellulose định hướng ứng dụng trong y học : Luận văn Thạc Sĩ Kĩ thuật hóa học / Nguyễn Thị Xuân Thu; Giang Ngọc Hà, HDKH

Nguyễn Thị Xuân Thu

2019

620.0028

Tầng 4

1

28

Nghiên cứu đánh giá lượng phát thải CO2 từ hoạt động giao thông ở TP.HCM : Luận văn Thạc sĩ / Hồ Phùng Tâm; Hồ Thị Thanh Vân, Nguyễn Xuân Trường, HDKH

Hồ Phùng Tâm

2019

628.5

Tầng 4

1

29

Nghiên cứu động lực làm việc của cán bộ nhân viên tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Hồ Nguyễn Khánh Linh

Hồ Nguyễn Khánh Linh

2019

371.2

Tầng 4

1

30

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho huyện Bình Chanh - Nghiên cứu điển hình: Hệ thống cấp nước Bình Hưng : Luận văn thạc sỹ / Vương Vũ; Võ Anh Tuấn hd

Vương Vũ

2019

628.1

Tầng 4

1

31

Nghiên cứu loại bỏ CROM ( VI) trong nước thải bằng chất hấp phụ sinh học từ vỏ ốc nước ngọt : Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật môi trường / Hoàng, Thị Mỹ Dung; Nguyễn Lan Hương, HDKH

Hoàng Thị Mỹ Dung

2019

628.4

Tầng 4

1

32

Nghiên cứu mô phỏng thiết bị phân riêng hệ khí không đồng nhất trong công nghệ hóa học : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật hóa học / Trương Tấn Hoàng Hiệp

Trương Tấn Hoàng Hiệp

2019

660.072

Tầng 4

1

33

Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối và bước đầu đánh giá hoạt tính sinh học chồi cây dược liệu lan gấm ( Anoectochilus formosanus Hayata) nuôi cấy In Vitro / Nguyễn Thị Thu Thảo. Trịnh Thị Hương hd

Nguyễn Thị Thu Thảo

2019

570

Tầng 4

1

34

Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng các hoạt chất chứa Nitơ phi Protein trong thức ăn chăn nuôi bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò DAD và MS/MS : Luận văn Thạc Sĩ Kĩ thuật hóa học / Bùi, Văn Tâm

Bùi Văn Tâm

2019

540

Tầng 4

1

35

Nghiên cứu quy trình tạo sản phẩm bột từ thịt quả Lêkima : Luận văn thạc sỹ / Nguyễn Thị Thu Hà; Huỳnh Thái Nguyên hd

Nguyễn Thị Thu Hà

2019

664

Tầng 4

1

36

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại Công ty TNHH MTV thiết bị điện loa Đồng Nai : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh / Nguyễn Văn Thành Công; Đỗ Hữu Hải, HDKH

Nguyễn Văn Thành Công

2019

658.8

Tầng 4

1

37

Nghiên cứu tách chiết Chitin từ bã men bia và chuyển hóa thành Glucosamine / Hướng Thị Ngọc Phú

Hướng Thị Ngọc Phú

2019

570

Tầng 4

1

38

Nghiên cứu tạo rễ bất định cây ba kích ( Morinda officinalis How) làm nguồn vật liệu cho nuôi cấy thu nhận sinh khối / Ngô Thị Kim Mộng. Trịnh Thị Hương hd

Ngô Thị Kim Mộng

2019

570

Tầng 4

1

39

Nghiên cứu tối ưu hóa các tham số quá trình tạo mẫu nhanh của công nghệ FDM với chi tiết dạng móc : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí / Tống Công Minh

Tống Công Minh

2019

670.072

Tầng 4

1

40

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất bánh tráng bò bía : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Vũ Linh

Nguyễn Vũ Linh

2019

664.072

Tầng 4

1

41

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển dân đường cho tàu không người lái trên mặt nước : Luận văn thạc sỹ / Nguyễn Nhật Duy; Võ Tuyển, Trần Ngọc Huy hd

Nguyễn Nhật Duy

2019

629.831

Tầng 4

1

42

Nghiên cứu thiết kế thiết bị hút chất thải trong ao nuôi tôm : Luận văn Thạc sĩ kĩ thuật cơ khí / Nguyễn, Hữu Tài

Nguyễn Hữu Tài

2019

621.3028

Tầng 4

1

43

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng bàn cách ly dao động tần số thấp thích nghi : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí / Trần Đức Nghĩa

Trần Đức Nghĩa

2019

620.3

Tầng 4

1

44

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất cồn theo hướng tiết kiệm năng lượng : Luận văn thạc sỹ / Trương Thị Phương Dung; Đỗ Hữu Hoàng hd

Trương Thị Phương Dung

2019

663.13

Tầng 4

1

45

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Diatomite và tro trấu để xử lý nước thải công nghiệp ngành dệt nhuộm : Luận văn thạc sỹ / Nguyễn Anh Tú; Nguyễn Học Thắng hd

Nguyễn Anh Tú

2019

540

Tầng 4

1

46

Nghiên cứu và chế tạo hạt Chitosan với cấu trúc rỗng ứng dụng làm chất mang trong dẫn truyền thuốc : Luận văn Thạc sĩ Công nghệ sinh học / Đặng Hồng Yến; Phạm Thị Phương Thùy, HDKH

Đặng Hồng Yến

2019

660.6

Tầng 4

1

47

Nghiên cứu xử lý một vài kim loại nặng độc trong nước thải bằng giá thể hấp thu tổng hợp từ nguồn phế thải trong nông nghiệp / Đoàn Thanh Sơn

Đoàn Thanh Sơn

2019

540

Tầng 4

1

48

Nghiên cứu, đề xuất quy trình thu nhận Polyphenol từ hạt bơ và thử nghiệm ứng dụng bảo quản quả bơ ( Persea Americana Mill ) : Báo cáo nghiệm thu đề tài / Lê Phan Thùy Hạnh; Trần Quyết Thắng

Lê Phan Thùy Hạnh

2019

664

Tầng 4

1

49

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và thực nghiệm bộ truyền động vô cấp cơ thủy tĩnh : Luận văn thạc sỹ / Hồ Văn Nguyên; Lê Thanh Danh hd

Hồ Văn Nguyên

2019

621.8

Tầng 4

1

50

Nghiên cứu, thiết kế máy ép thủy lực tiết kiệm năng lượng : Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật cơ khí / Ngô, Hoài Quang Trung

Ngô Hoài Quang Trung

2019

621.2

Tầng 4

1

51

Phát triển và đánh giá quy trình xác định một vài vitamin nhóm B có trong sữa hộp dạng lỏng bằng sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ hai lần liên tiếp( LC-MS/MS) : Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Cao Trí; Đặng Tấn Hiệp, HDKH

Nguyễn Cao Trí

2019

620.118

Tầng 4

1

52

Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về hoạt động công tác sinh viên trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Văn Tài

2019

371.2

Tầng 4

1

53

Sử dụng ba loại chỉ thị phân tử trong việc nhận dạng một số dòng lan kim tuyến (anoectochillus spp.) / Võ Thị Thu Duyên. Hồ Viết Thế hd

Võ Thị Thu Duyên

2019

570

Tầng 4

1

54

Thử nghiệm tạo chế phẩm vi gói Synbiotic từ Lactobacillus casei và ứng dụng trong sản phẩm kẹo dẻo Synbiotic : Luận văn thạc sỹ / Võ Tâm Thành Nhân; Nguyễn Thúy Hương hd

Võ Tâm Thành Nhân

2019

664.153

Tầng 4

1

55

Ứng dụng chỉ thị ITS-DNA và ISSR để đánh giá đa dạng di truyền và định danh nấm linh chi đỏ ( Ganoderma spp) / Võ Thị Ngọc Hà. Hồ Viết Thế hd

Võ Thị Ngọc Hà

2019

576.5

Tầng 4

1

56

Ứng dụng mô hìn MF-UASB và MF-An CSTR đồng phân hủy nước thải sinh hoạt và rác thải hữu cơ: so sánh hiệu quả xử lý và tiềm năng thu hồi khí sinh học / Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

2019

628

Tầng 4

1

57

Xác định thành phần một số hoạt chất trong cây Balano phora sp. Thu thập tại vùng núi Minh Đạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ Công Nghệ sinh học / Nguyễn, Trần Phước Huy

Nguyễn Trần Phước Huy

2019

660.6

Tầng 4

1

58

Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 đến năm 2025 : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh / Nguyễn Quốc Hùng; Đỗ Hữu Hải, HDKH

Nguyễn Quốc Hùng

2019

658.8

Tầng 4

1

59

Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu trường Đại học công nghiêp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh / Võ Tuyến

Võ Tuyến

2019

378.1

Tầng 4

1

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm