Kỹ thuật điện - Thạc sĩ

  • 08/07/2020
  • 86

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

TRIẾT HỌC

(Philosophy)

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

2

Vi xử lý nâng cao

(Advanced microprocessing)

Xem

Xem

3

Năng lượng tái tạo

(Renewable energy)

Xem

Xem

4

Lưới điện thông minh

(Smart grid)

Xem

Xem

5

Điều khiển máy điện nâng cao

(Advanced control of electric machines)

Xem

Xem

6

Điện tử công suất nâng cao

(Advanced power electronics)

Xem

Xem

7

Kỹ thuật cao áp nâng cao

(Advanced high voltage engineering)

Xem

Xem

8

Giải tích máy điện nâng cao

(Advanced electrical machine analysis)

Xem

Xem

9

Điều khiển nâng cao

(Advanced control)

Xem

Xem

10

Giải tích hệ thống điện nâng cao

(Advanced power system analysis)

Xem

Xem

11

Chất lượng điện năng

(Power quality)

Xem

Xem

12

Truyền tải điện xoay chiều linh hoạt và một chiều

(Flexible AC Transmission System and High Voltage DC)

Xem

Xem

13

SCADA trong hệ thống điện

(SCADA in power system)

Xem

Xem

14

Quá độ và ổn định hệ thống điện

(Power system transients and stability)

Xem

Xem

15

Thị trường điện

(Electricity Markets)

Xem

Xem

16

Chuyên đề nghiên cứu

(Independent study )

Xem

Xem

17

Quy hoạch hệ thống điện

(Power system planning)

Xem

Xem

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm