Khóa luận tốt nghiệp từ năm 2014 - 2020

  • 22/12/2020
  • 347


TT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

NĂM XB

KÝ HIỆU XẾP GIÁ

VỊ TRÍ

SỐ BẢN

NĂM 2020

1

Ảnh hưởng của Chlorine lên hiệu quả xử lý Mangan trong nước mặt : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Dung Hòa; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Huỳnh Thị Dung Hòa

2020

540

Tầng 4

1

2

Chế tạo Hydrogel Hydroxypropyl Methyl Cellulose ( HPMC) ở nhiệt độ thấp : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Quang Thảo; Giang Ngọc Hà hd

Trần Quang Thảo

2020

540

Tầng 4

1

3

Chế tạo màng chitosan kết hợp với chiết xuất trầu không, định hướng ứng dụng trong bảo quản nông sản : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Trần Bảo Trân; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Phạm Trần Bảo Trân

2020

540

Tầng 4

1

4

Chế tạo PVA Hydrogel: khảo sát thời gian Gel bằng máy đo độ nhớt : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Nguyễn Trang Thảo; Giang Ngọc Hà hd

Phan Nguyễn Trang Thảo

2020

540

Tầng 4

1

5

Đánh giá chất lượng nhiên liệu phản lực Jet A-1 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất : Khóa luận tốt nghiệp / Lâm Trần Thế Hiển; Huỳnh Văn Tiến hd

Lâm Trần Thế Hiển

2020

662.6

Tầng 4

1

6

Đánh giá đặc tính chịu nhiệt của vật liệu kiềm tính được tạo ra từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức bằng phương pháp ép bán khô : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Ngọc Mai; Nguyễn Học Thắng hd

Lê Thị Ngọc Mai

2020

540

Tầng 4

1

7

Đánh giá đặc tính chịu nhiệt của vật liệu kiềm tính được tạo ra từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức và Silicafeme bằng phương pháp đúc : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Học Thắng hd

Nguyễn Quang Huy

2020

540

Tầng 4

1

8

Đánh giá đặc tính hấp phụ kim loại nặng trong dung dịch của vật liệu kiềm tính từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Diễm Thu; Đặng Thanh Phong, Nguyễn Học Thắng hd

Trần Thị Diễm Thu

2020

540

Tầng 4

1

9

Đánh giá đặc tính hập phụ kim loại nặng trong dung dịch vật liệu Polyme vô cơ từ bùn thải nhà máy nước : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Đỗ Tú Trinh; Đặng Thanh Phong, Nguyễn Học Thắng hd

Trần Đỗ Tú Trinh

2020

540

Tầng 4

1

10

Đánh giá đặc tính vi cấu trúc của vật liệu kiềm tính được tạo ra từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức bằng phương pháp ép bán khô : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thùy Dương; Nguyễn Học Thắng hd

Trần Thị Thùy Dương

2020

540

Tầng 4

1

11

Đánh giá đặc tính vi cấu trúc của vật liệu kiềm tính được tạo ra từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức và Silicafume bằng phương pháp đúc vữa : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Đức Hiếu; Nguyễn Học Thắng hd

Bùi Đức Hiếu

2020

540

Tầng 4

1

12

Đánh giá khả năng chịu nhiệt của vật liệu vữa được tạo ra từ xi măng và cốt liệu Geopolymer : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Duy Bảo Phúc; Nguyễn Học Thắng hd

Phạm Duy Bảo Phúc

2020

540

Tầng 4

1

13

Đánh giá khả năng hấp phụ Phenol của vật liệu TiO2 – SiO2 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Huỳnh Như Ngọc; Hồ Thị Ngọc Sương hd

Nguyễn Huỳnh Như Ngọc

2020

540

Tầng 4

1

14

Đánh giá tính chất nhiệt của vữa kiềm tính từ cốt liệu Geopolymer : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Phước Tú; Nguyễn Học Thắng hd

Lương Phước Tú

2020

540

Tầng 4

1

15

Đánh giá tương tác giữa cốt liệu Geopolymer và xi măng trong hỗn hợp vữa truyền thống : Khóa luận tốt nghiệp / Thi Gia Linh; Nguyễn Học Thắng hd

Thi Gia Linh

2020

540

Tầng 4

1

16

Điều chế thủy tinh lỏng từ tro trấu : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Phương Anh; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc hd

Trần Thị Phương Anh

2020

540

Tầng 4

1

17

Định lượng Citrulline trong vỏ dưa hấu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Cao Hữu Duyên; Đoàn Thị Minh Phương hd

Trần Cao Hữu Duyên

2020

540

Tầng 4

1

18

Định lượng Polysaccharide trong vỏ quả sầu riêng bằng phương pháp trắc quang : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Huy Hoàng; Đoàn Thị Minh Phương hd

Nguyễn Huy Hoàng

2020

540

Tầng 4

1

19

Kiểm tra tính chất cơ - Lý - Hóa - Nhiệt - vi cấu trúc và đánh giá định hướng ứng dụng của bùn thải từ nhà máy nước Thủ Đức : Khóa luận tốt nghiệp / Trịnh Vy Hân; Đặng Thanh Phong, Nguyễn Học Thắng hd

Trịnh Vy Hân

2020

540

Tầng 4

1

20

Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến tính năng của Hydrogel nhạy nhiệt, nhạy PH từ PLA-PEG-PLA và Oligomer ( Ethylene Diamine và Suberic Acid) : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Phan Minh Châu; Nguyễn Thị Thanh Hiền hd

Bùi Phan Minh Châu

2020

540

Tầng 4

1

21

Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến tính năng của Polymer thông minh nhạy nhiệt và nhạy PH từ PLA ( Poly Lactide), PEG ( Poly Ethylene Glycol) và mSerine : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Thanh Hiền hd

Huỳnh Thị Thu Hiền

2020

540

Tầng 4

1

22

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu lá vối ( Cleistocalyx Operculatus) : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Ngân; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Thị Thanh Ngân

2020

540

Tầng 4

1

23

Khảo sát chế tạo polymer siêu hấp thụ nước trên nền Cellulose : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Quỳnh; Giang Ngọc Hà hd

Lê Thị Quỳnh

2020

540

Tầng 4

1

24

Khảo sát hàm lượng Gel của hydrogel tạo thành từ HPMC và Acid Citric : Khòa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Huỳnh Trang; Giang Ngọc Hà hd

Nguyễn Thị Huỳnh Trang

2020

540

Tầng 4

1

25

Khảo sát khả năng Gel hóa của PVA và dẫn xuất của Cellulose : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Nguyễn Hồng Phúc; Giang Ngọc Hà hd

Huỳnh Nguyễn Hồng Phúc

2020

540

Tầng 4

1

26

Khảo sát khả năng hấp phụ và giải hấp của vật liệu FE3O4/Graphen oxit đối với Methyl da cam trong nước : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Ngọc Trâm; Lữ Thị Mộng Thy hd

Huỳnh Ngọc Trâm

2020

540

Tầng 4

1

27

Khảo sát khả năng hấp phụ và giải hấp của vật liệu Fe3O4/Graphen oxit đối với xanh Methylen trong nước : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Thùy Linh; Lữ Thị Mộng Thy hd

Lê Thị Thùy Linh

2020

540

Tầng 4

1

28

Khảo sát khả năng sử dụng dịch chiết cỏ mực vào sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Khánh Vy; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Ngọc Khánh Vy

2020

661

Tầng 4

1

29

Khảo sát khả năng sử dụng dịch chiết lá xoài vào sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Hưng; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Hoàng Hưng

2020

661

Tầng 4

1

30

Khảo sát khả năng sử dụng dịch chiết ngãi cứu vào sản phẩm mỹ phẩm dạng kem : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Huỳnh Hồng Ân; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Huỳnh Hồng Ân

2020

661

Tầng 4

1

31

Khảo sát khả năng sử dụng tinh dầu kinh giới vào sản phẩm dầu massage : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Anh Thy; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Hồng Anh Thy

2020

661

Tầng 4

1

32

Khảo sát khả năng tạo màng sinh học từ tinh bột củ nưa và polymer sinh học phụ trợ khác : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Đinh Đại Nhân; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Trần Đinh Đại Nhân

2020

540

Tầng 4

1

33

Khảo sát khả năng tạo sản phẩm vật liệu sinh học từ thân cây chuối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Mạnh Quân; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Mạnh Quân

2020

540

Tầng 4

1

34

Khảo sát khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm của vật liệu Fe/SBA-15 được tổng hợp từ tro trấu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trúc Ni; Trần Hoài Lam hd

Nguyễn Thị Trúc Ni

2020

628.4

Tầng 4

1

35

Khảo sát phối liệu sản phẩm tẩy lông : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Minh Đức; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Huỳnh Minh Đức

2020

661

Tầng 4

1

36

Khảo sát phối liệu sản phẩm WAX tóc hỗ trợ tạo màu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Thị Phương Thảo

2020

661

Tầng 4

1

37

Khảo sát quy trình oxy hóa tinh bột hạt mít b ằng tác nhân hydrogen peroxide : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Huệ Chi; Lê Thị Hồng Thúy hd

Nguyễn Thị Huệ Chi

2020

540

Tầng 4

1

38

Khảo sát quy trình oxy hóa tinh bột khoai môn bằng tác nhân Hydrogen Peroxide : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Vương Thịnh; Lê Thị Hồng Thúy hd

Bùi Vương Thịnh

2020

540

Tầng 4

1

39

Khảo sát quy trình phối liệu dầu gội đầu sử dụng tinh dầu bưởi và tía tô : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Phi Yến; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Lê Thị Phi Yến

2020

661

Tầng 4

1

40

Khảo sát quy trình phối liệu sản phẩm kem dưỡng da sử dụng chất làm mềm từ đậu nành : Khóa luận tốt nghiệp / Võ Nguyễn Tường Anh; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Võ Nguyễn Tường Anh

2020

661

Tầng 4

1

41

Khảo sát quy trình phối liệu sản phẩm kem dưỡng trắng da sử dụng làm trắng Enzyme Bromelain : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Tấn Lộc; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Phạm Tấn Lộc

2020

661

Tầng 4

1

42

Khảo sát quy trình tách chiết, định danh và định lượng Hydroxychavicol trong lá trầu không bằng săc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC) : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Yến Nhi; Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Trúc Lam hd

Nguyễn Yến Nhi

2020

540

Tầng 4

1

43

Khảo sát quy trình tách Enzyme Bromelain trong khóm ứng dụng trong kem dưỡng da : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Trà My; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Phạm Thị Trà My

2020

661

Tầng 4

1

44

Khảo sát quy trình tách tinh bột tự nhiên từ đậu đen và khoai tây ứng dụng vào sản phẩm chăm sóc da : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoài Trinh; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Nguyễn Thị Hoài Trinh

2020

661

Tầng 4

1

45

Khảo sát quy trình thu nhận và tính chất đặc trưng của tinh bột đậu xanh Carboxymethy : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Nguyễn Phương Thanh; Lê Thị Hồng Thúy hd

Lê Nguyễn Phương Thanh

2020

540

Tầng 4

1

46

Khảo sát quy trình thu nhận và tính chất đặc trưng của tinh bột hạt mít Carboxymethyl : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Quỳnh Như; Lê Thị Hồng Thúy hd

Nguyễn Quỳnh Như

2020

540

Tầng 4

1

47

Khảo sát tách chất giữ ẩm làm mềm tự nhiên từ đậu nành ứng dụng vào sản phẩm kem dưỡng da : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Ngọc Minh Thư; Nguyễn Thị Hồng Anh hd

Huỳnh Ngọc Minh Thư

2020

661

Tầng 4

1

48

Khảo sát tính kích ứng của sản phẩm đi từ cao su thiên nhiên đối với da người : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thúy Hồng; Nguyễn Hưng Thủy hd

Nguyễn Thị Thúy Hồng

2020

540

Tầng 4

1

49

Khảo sát thành phần dinh dưỡng ( N, P) và vi khuẩn ( Salmonella và E. Coli) trong bùn ao nuôi tôm tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Thị Như; Nguyễn Văn Phúc hd

Lương Thị Như

2020

540

Tầng 4

1

50

Khảo sát thông số ảnh hưởng đến khả năng tải thuốc của Micro/Nano Blend Chitosan Polymer PLA-PEG : Khóa luận tốt nghiệp / Tống Ngọc Trinh; Trần Tấn Nhật, Nguyễn Thị Thanh Hiền hd

Tống Ngọc Trinh

2020

540

Tầng 4

1

51

Khảo sát và định trị quy trình phân tích Nitrit trong mẫu nước nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử NED : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Anh Thư; Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Minh Phương hd

Nguyễn Anh Thư

2020

540

Tầng 4

1

52

Khảo sát và xây dựng qui trình phân tích Cu(II) và Co (II) trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ UV/Vis với thuốc thử Rutin : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Kim Thoa ; Trần Nguyễn An Sa, Đặng Tấn Hiệp hd

Lê Thị Kim Thoa

2020

540

Tầng 4

1

53

Khảo sát và xây dựng qui trình phân tích Quercetin bằng phương pháp quang phổ UV/Vis trong môi trường có mặt chất hoạt động bề mặt CTAB : Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Phương Lan; Trần Nguyễn An Sa, Lữ Thị Mộng Thy hd

Đoàn Thị Phương Lan

2020

540

Tầng 4

1

54

Khảo sát và xây dựng qui trình xác định Cu(II), Co(II) trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ UV/Vis với thuốc thử Quercetin : Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Phương Tuyền; Trần Nguyễn An Sa, Đặng Tấn Hiệp hd

Đoàn Thị Phương Tuyền

2020

540

Tầng 4

1

55

Khảo sát và xây dựng qui trình xác định Zn (II), Fe(II) trong mẫu nước bằng phương pháp quang pho6333UV/Vis với thuốc thử Quercetin : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Quỳnh; Trần Nguyễn An Sa, Đặng Tấn Hiệp hd

Nguyễn Thị Quỳnh

2020

540

Tầng 4

1

56

Khảo sát, định trị qui trình phân tích đồng thời Nitrit, Nitrat trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ UV/Vis với thuốc thử Methy Anthranilate và Zn/NaCl : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thảo Duyên; Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Minh Phương hd

Trần Thị Thảo Duyên

2020

540

Tầng 4

1

57

Khảo sát, định trị qui trình phân tích Quercetin và mở rộng phân tích hàm lượng Flavonoid tổng trong lá và nụ vối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Quốc Thịnh; Trần Nguyễn An Sa, Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Quốc Thịnh

2020

540

Tầng 4

1

58

Khảo sát, định trị quy trình phân tích Acid Gallic và mở rộng phân tích hàm lương Phenolic tổng trong lá và nụ vối : Khóa luận tốt nghiệp / An Phan Ngọc Quỳnh; Trần Nguyễn An Sa, Lữ Thị Mộng Thy hd

An Phan Ngọc Quỳnh

2020

540

Tầng 4

1

59

Khảo sát, định trị quy trình phân tích Nitrat trong mẫu nước nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử NED và cột khử CADIMI : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Huyền Trân; Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Minh Phương hd

Lê Thị Huyền Trân

2020

540

Tầng 4

1

60

Khảo sát, định trị quy trình và phân tích hàm lượng Rutin trong lá và nụ vối bằng phương pháp quang phổ UV/VIS : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoàng Phúc Thiện; Trần Nguyễn An Sa, Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Hoàng Phúc Thiện

2020

540

Tầng 4

1

61

Khỏa sát quy trình oxy hóa tinh bột đậu xanh bằng tác nhân Hydrogen peroxide : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Anh Thư; Lê Thị Hồng Thúy hd

Huỳnh Thị Anh Thư

2020

540

Tầng 4

1

62

Mô phỏng dòng chảy trong thiết bị ống lồng ống bằng phần mềm ANSYS / Võ Nhật Duy; Trần Lưu Dũng hd

Võ Nhật Duy

2020

540

Tầng 4

1

63

Mô phỏng điều khiển tự động phân xưởng Cracking xúc tác : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Văn Hiếu; Huỳnh Văn Tiến, Văn Tấn Lượng hd

Lê Văn Hiếu

2020

540

Tầng 4

1

64

Mô phỏng điều khiển tự động phân xưởng Reforming xúc tác : Khóa luận tốt nghiệp / Lục Tuyết Trâm; Huỳnh Văn Tiến, Văn Tấn Lượng hd

Lục Tuyết Trâm

2020

540

Tầng 4

1

65

Mô phỏng quá trình lọc bụi trong Cyclone bằng phần mềm ANSYS : Khóa luận tốt nghiệp / Tạ Lê Hồng; Trần Lưu Dũng hd

Tạ Lê Hồng

2020

540

Tầng 4

1

66

Mô phỏng rèm ngăn lạnh bằng CFD Ansys : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Ngọc Mai; Võ Văn Sim hd

Huỳnh Thị Ngọc Mai

2020

540

Tầng 4

1

67

Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị cô đặc : Khóa luận tốt nghiệp / Võ Đức Sang; Hồ Tấn Thành hd

Võ Đức Sang

2020

540

Tầng 4

1

68

Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị chưng cất : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Cát Tường; Hồ Tấn Thành hd

Nguyễn Ngọc Cát Tường

2020

540

Tầng 4

1

69

Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị hấp thu : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Cao Sơn; Hồ Tấn Thành hd

Huỳnh Cao Sơn

2020

540

Tầng 4

1

70

Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị phản ứng : Khóa luận tốt nghiệp / Mai Văn Đức; Bùi Thu Hà hd

Mai Văn Đức

2020

660.028

Tầng 4

1

71

Mô phỏng tính toán truyền nhiệt trong thiết bị phản ứng : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng Huy; Bùi Thu Hà hd

Nguyễn Minh Hoàng Huy

2020

660.028

Tầng 4

1

72

Mô phỏng trường nhiệt trong Container lạnh 40 feet bằng CEF ANSYS : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Phúc Thành; Võ Văn Sim hd

Phạm Phúc Thành

2020

540

Tầng 4

1

73

Một số bài toán tối ưu trong công nghệ hóa học bằng phần mềm Matlab : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Quốc Giăng; Trần Lưu Dũng hd

Phan Quốc Giăng

2020

540

Tầng 4

1

74

Nghiên cứu ảnh hưởng của bạc trên tính chất của màng PVA/AGAR định hướng ứng dụng trong bảo quản nông sản : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Thị Thúy Hằng; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Dương Thị Thúy Hằng

2020

540

Tầng 4

1

75

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiết xuất trầu không lên tính chất của màng Gelatin biến tính : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Ngọc Yến; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Huỳnh Thị Ngọc Yến

2020

540

Tầng 4

1

76

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu làm sản phẩm ngón tay giả thểm mỹ cao su thiên nhiên trên người khuyết tật : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Nguyễn Hoài Ân; Võ Thị Nhã Uyên hd

Trần Nguyễn Hoài Ân

2020

678.62

Tầng 4

1

77

Nghiên cứu băng gạt có tính đàn hồi cao ứng dụng trong chấn thương chỉnh hình : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thành An; Huỳnh Đại Phú, Nguyễn Ngọc Kim Tuyến hd

Nguyễn Thành An

2020

540

Tầng 4

1

78

Nghiên cứu bột thức ăn thảo dược phòng trị bệnh gan - Thận mủ ở cá basa : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Hoàng Anh; Đào Thanh Khê hd

Phan Hoàng Anh

2020

540

Tầng 4

1

79

Nghiên cứu cơ tính Blend của nhữa LLDPE và PLA : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thanh Hương; Nguyễn Ngọc Kim Tuyến hd

Phạm Thị Thanh Hương

2020

620.11

Tầng 4

1

80

Nghiên cứu chế tạo chất màu vô cơ : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Tuấn Huy; Hồ Thị Ngọc Sương hd

Phạm Tuấn Huy

2020

546

Tầng 4

1

81

Nghiên cứu chế tạo giấy thâm nước từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Yến Nhi; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Trần Thị Yến Nhi

2020

540

Tầng 4

1

82

Nghiên cứu chế tạo sơn Nitrocellulose : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoài Thương; Nguyễn Ngọc Kim Tuyến hd

Nguyễn Thị Hoài Thương

2020

667

Tầng 4

1

83

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite dạng profile gia cường từ cây mọc hoang : Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Quyết Thắng; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Đoàn Quyết Thắng

2020

620.11

Tầng 4

1

84

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Composite được gia cường từ sợi chuối và nhựa PLA : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Dung; Nguyễn Ngọc Kim Tuyến hd

Nguyễn Thị Phương Dung

2020

620.11

Tầng 4

1

85

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Composite phân hủy sinh học : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Thanh Trúc; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Bùi Thị Thanh Trúc

2020

620.11

Tầng 4

1

86

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Composite từ lá thơm ( Khóm) : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thế Hiển; Huỳnh Lê Huy Cường hd

Nguyễn Thế Hiển

2020

620.118

Tầng 4

1

87

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trấn cơ sở sử dụng phụ phẩm cây ngễ : Khóa luận tốt nghiệp / Cao Minh Nhựt; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Cao Minh Nhựt

2020

620.11

Tầng 4

1

88

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nền keo dán Gelatin : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Kiều Duyên; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Lê Thị Kiều Duyên

2020

620.11

Tầng 4

1

89

Nghiên cứu chệ tạo xà phòng trong có màu sắc tự nhiên từ hoa đậu biếc : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Thị Thúy An; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Dương Thị Thúy An

2020

540

Tầng 4

1

90

Nghiên cứu chết tạo màu cho vật liệu giấy từ nguyên liệu thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Duyên; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Nguyễn Thị Thu Duyên

2020

540

Tầng 4

1

91

Nghiên cứu chiết cam thảo để phối chế kem dưỡng da trắng : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Ngọc My; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Phạm Thị Ngọc My

2020

661

Tầng 4

1

92

Nghiên cứu chiết xuất, cô đặc chân không dịch cây cỏ hôi để làm nguyên liệu thức ăn kháng khuẩn cho ngành chăn nuôi : Khóa luận tốt nghiệp / Lâm Quốc Thắng; Đào Thanh Khê, Hoàng Xuân Thế hd

Lâm Quốc Thắng

2020

540

Tầng 4

1

93

Nghiên cứu đánh giá tính năng màng Biocomposite trên nền nhựa cánh kiến kết hợp tinh dầu và ứng dụng bảo quản cà chua bi : Khoa luận tốt nghiệp / Trương Ngọc Yến; Nguyễn Thị Lương hd

Trương Ngọc Yến

2020

620.118

Tầng 4

1

94

Nghiên cứu đánh giá tính năng màng Biocomposite trên nền sáp ong kết hợp tinh dầu và ứng dụng bảo quản chanh không hạt : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Phạm Khánh Vân; Nguyễn Thị Lương hd

Nguyễn Phạm Khánh Vân

2020

620.118

Tầng 4

1

95

Nghiên cứu Gel rửa mặt có hat massage từ thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Ngô Thị Kim Thanh; Phan Thị Thanh Diệu  hd

Ngô Thị Kim Thanh

2020

661

Tầng 4

1

96

Nghiên cứu khả năng ức chế Enzyme Alpha Glucosidase của các phân đoạn từ lá cây sầu riêng : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Mỹ Duyên; Đoàn Thị Minh Phương hd

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

2020

540

Tầng 4

1

97

Nghiên cứu khả năng ức chế enzyme α-Glucosidase của các phân đoạn từ thân và rễ cây sầu đâu : Khóa luận tốt nghiệp / Đào Thúy Quỳnh; Lê Thị Ngọc Hạnh hd

Đào Thúy Quỳnh

2020

540

Tầng 4

1

98

Nghiên cứu khả năng xử lý Metylen xanh của vật liệu tro trấu biến tính với Al(OH)3 : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Phan Nhật Linh; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc hd

Huỳnh Phan Nhật Linh

2020

540

Tầng 4

1

99

Nghiên cứu khả năng xử lý Metylen xanh của vật liệu tro trấu biến tính với Fe(OH)3 : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Đức Hiếu; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc hd

Trần Đức Hiếu

2020

540

Tầng 4

1

100

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm bằng hệ xúc tác Fenton : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thủy; Trần Hoài Lam hd

Trần Thị Thủy

2020

540

Tầng 4

1

101

Nghiên cứu khả năng xử lý xanh Methylen bằng phản ứng Fenton của vật liệu Fe-SBA-15 : Khóa luận tốt nghiệp / Trương Tiến Dũng; Trần Hoài Lam hd

Trương Tiến Dũng

2020

540

Tầng 4

1

102

Nghiên cứu mô phỏng quá trình cấp đông thực phẩm bằng phần mềm ANSYS : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Mỹ Duyên; Đỗ Hữu Hoàng hd

Lê Thị Mỹ Duyên

2020

540

Tầng 4

1

103

Nghiên cứu nâng cao độ bền nhiệt của Polyme composite Epoxy : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Gia Huy; Huỳnh Lê Huy Cường hd

Nguyễn Gia Huy

2020

620.118

Tầng 4

1

104

Nghiên cứu nâng cao tính năng chịu nhiệt cho sơn Epoxy : Khóa luận tốt nghiệp / Hồ Hoàng Oanh; Huỳnh Lê Huy Cường hd

Hồ Hoàng Oanh

2020

667

Tầng 4

1

105

Nghiên cứu nhuộm vải Kate Mỹ bằng dịch màu trích ly từ lá ổi : Khóa luận tốt nghiệp / Tống Hoàng Lin; Lê Thúy Nhung hd

Tống Hoàng Lin

2020

667.2

Tầng 4

1

106

Nghiên cứu nhuộm vải sợi tre bằng dịch màu trích ly từ lá ổi : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Khánh Băng ; Lê Thúy Nhung hd

Huỳnh Khánh Băng

2020

667.2

Tầng 4

1

107

Nghiên cứu phân lập Cellulose từ vỏ quả mít và định hướng ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Thị Thảo Sương; Lê Thị Ngọc Hạnh hd

Phan Thị Thảo Sương

2020

540

Tầng 4

1

108

Nghiên cứu phân lập pectin từ vỏ quả mít và định hướng ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết Sương; Lê Thị Ngọc Hạnh hd

Nguyễn Thị Tuyết Sương

2020

540

Tầng 4

1

109

Nghiên cứu phân lập Polysaccharide từ vỏ quả sầu riêng và định hướng ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp / Phùng Thị Hồng Nhung; Lê Thị Ngọc Hạnh hd

Phùng Thị Hồng Nhung

2020

540

Tầng 4

1

110

Nghiên cứu phối chế dầu gội đầu chứa tinh dầu bưởi : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Thúy; Phan Thị Thanh Diệu hd

Nguyễn Thị Thanh Thúy

2020

661

Tầng 4

1

111

Nghiên cứu phối chế Gel tan mỡ từ gừng và tiêu : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Thị Ngọc Huyền; Lữ Thị Mộng Thy hd

Dương Thị Ngọc Huyền

2020

540

Tầng 4

1

112

Nghiên cứu phối chế Gel tắm có hạt massage từ thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Ngô Hoàng Long; Phan Thị Thanh Diệu hd

Ngô Hoàng Long

2020

661

Tầng 4

1

113

Nghiên cứu phối chế sáp thơm khử mùi từ tinh dầu : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Nhật Linh Đan; Phan Thị Thanh Diệu hd

Trần Nhật Linh Đan

2020

661

Tầng 4

1

114

Nghiên cứu phối chế sữa tắm có màu tím từ lá cẩm : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Quỳnh Thy; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Phạm Ngọc Quỳnh Thy

2020

661

Tầng 4

1

115

Nghiên cứu phối chế sữa tắm dưỡng da từ dầu cám gạo : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Lê Thanh Ngân; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Lê Thanh Ngân

2020

661

Tầng 4

1

116

Nghiên cứu phối liệu dầu gội từ dịch chiết nha đam kết hợp dầu dừa : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Khánh Ly; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Nguyễn Thị Khánh Ly

2020

540

Tầng 4

1

117

Nghiên cứu phối liệu son dưỡng môi màu hồng từ hoa Atiso đỏ : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tú Uyên; Nguyễn Thúc Bội Uyên hd

Nguyễn Thị Tú Uyên

2020

661

Tầng 4

1

118

Nghiên cứu phối liêu son dưỡng môi màu tím từ khoai lang tím : Khóa luận tốt nghiệp / Trương Thị Yến Nhi; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Trương Thị Yến Nhi

2020

661

Tầng 4

1

119

Nghiên cứu phối màu da ngón tay giả thẩm mỹ từ Latex cao su thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Trang Đài; Nguyễn Hưng Thủy hd

Nguyễn Trang Đài

2020

540

Tầng 4

1

120

Nghiên cứu phối trà túi lọc từ lá vối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ly Ly; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Thị Ly Ly

2020

540

Tầng 4

1

121

Nghiên cứu quá trình cô đặc chân không dịch ép quả khổ qua ( Momordica Charantia L.) làm nguyên liệu sản xuất bột khổ qua : Khóa luận tốt nghiệp / Võ Kim Phụng; Võ Phạm Phương Trang, Đào Thanh Khê hd

Võ Kim Phụng

2020

540

Tầng 4

1

122

Nghiên cứu quá trình sấy dịch khổ qua sau cô đặc : Khóa luận tốt nghiệp / Đinh Hữu Quang; Võ Phạm Phương Trang, Đào Thanh Khê hd

Đinh Hữu Quang

2020

540

Tầng 4

1

123

Nghiên cứu quá trình tạo bột bụp giấm từ dịch chiết hoa bụp giấm ( Hibiscus sabdariffa linn) : Khóa luận tốt nghiệp / Đặng Huỳnh Đức; Võ Phạm Phương Trang, Đào Thanh Khê hd

Đặng Huỳnh Đức

2020

540

Tầng 4

1

124

Nghiên cứu quy trình công nghệ mạ hóa học Niken trên hợp kim Magie : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thanh Sang; Trần Tấn Nhật hd

Trần Thanh Sang

2020

671.732

Tầng 4

1

125

Nghiên cứu quy trình công nghệ mạ hóa học Niken trên hợp kim nhôm : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Y Thoa; Trần Tấn Nhật  hd

Lê Thị Y Thoa

2020

671.732

Tầng 4

1

126

Nghiên cứu quy trình nhuộm vải sợi tre bằng thuốc nhuộm tổng hợp : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Huyền Trang; Lê Thúy Nhung hd

Phạm Thị Huyền Trang

2020

667.2

Tầng 4

1

127

Nghiên cứu quy trình phân lập Citrulline từ vỏ quả dưa hấu và định hướng ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Hằng; Đoàn Thị Minh Phương hd

Trần Thị Thu Hằng

2020

540

Tầng 4

1

128

Nghiên cứu quy trình phối chế trà hòa tan từ râu ngô và rau má : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Đăng Thùy Khang; Đoàn Thị Minh Phương hd

Nguyễn Đăng Thùy Khang

2020

540

Tầng 4

1

129

Nghiên cứu quy trình phối chế trà hòa tan từ râu ngô với gừng : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Minh Thi; Đoàn Thị Minh Phương hd

Phạm Thị Minh Thi

2020

540

Tầng 4

1

130

Nghiên cứu quy trình tách chiết và định lượng tổng Flavonoid trong lá bần tại vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Ngọc Phương Dung; Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Trúc Lam hd

Trần Ngọc Phương Dung

2020

540

Tầng 4

1

131

Nghiên cứu quy trình tách chiết và định lượng tổng Phenolic trong lá trầu không : Khóa luận tốt nghiệp / Đặng Thị Kim Thoa; Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Trúc Lam hd

Đặng Thị Kim Thoa

2020

540

Tầng 4

1

132

Nghiên cứu quy trình tách chiết, định danh và định lượng Acid Gallic trong lá bần tại vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC) : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Nguyên Nguyễn Nữ; Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Trúc Lam hd

Dương Nguyên Nguyễn Nữ

2020

540

Tầng 4

1

133

Nghiên cứu quy trình tách chiết, định danh và định lương Luteolin trong lá bần tại vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Phương; Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Trúc Lam hd

Trần Thị Phương

2020

540

Tầng 4

1

134

Nghiên cứu quy trình trích ly dịch màu từ lá xoài và định tính thành phân các chất có trong dich lá xoài : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Duy An; Lê Thúy Nhung hd

Huỳnh Duy An

2020

540

Tầng 4

1

135

Nghiên cứu quy trình và thiêt bị sản xuất nước uống từ quả thanh long ruột đỏ : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Đông Em; Đào Thanh Khê hd

Lê Đông Em

2020

663

Tầng 4

1

136

Nghiên cứu sản xuất bột lá ổi sấy phun ở quy mô phòng thí nghiệm : Khóa luận tốt nghiệp / Đặng Ngọc Thảo Minh; Lê Thúy Nhung hd

Đặng Ngọc Thảo Minh

2020

540

Tầng 4

1

137

Nghiên cứu sản xuất gạch không nung từ bùn thải nhà máy nước Thủ Đức bằng công nghệ ép bán khô : Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Thanh Huy; Nguyễn Học Thắng hd

Đoàn Thanh Huy

2020

540

Tầng 4

1

138

Nghiên cứu sử dụng màu thiên nhiên để phối liệu phấn mắt xanh từ hoa đậu biếc : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Trần Khánh Vy; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Nguyễn Trần Khánh Vy

2020

661

Tầng 4

1

139

Nghiên cứu tác động của Latex cao su thiên nhiên đến tính chất sản phẩm ngón tay giả thẩm mỹ : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Đực; Nguyễn Hưng Thủy hd

Nguyễn Văn Đực

2020

678.62

Tầng 4

1

140

Nghiên cứu tách chiết màu từ nguyên liệu khoai lang tím để tạo màu cho giấy : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Thị Cẩm Tú; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Phan Thị Cẩm Tú

2020

540

Tầng 4

1

141

Nghiên cứu tạo độ bóng cho sản phẩm ngón tay giả thẩm mỹ từ Latex cao su thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Lư Minh Khôi; Nguyễn Hưng Thủy hd

Lư Minh Khôi

2020

540

Tầng 4

1

142

Nghiên cứu tính khả dụng của một số loại bột màu dùng cho ngón tay giả thẩm mỹ cao su thiên nhiên : Khóa luận tốt nghiệp / Tạ Thị Anh Thư; Võ Thị Nhã Uyên hd

Tạ Thị Anh Thư

2020

540

Tầng 4

1

143

Nghiên cứu tối ưu tính chất của nhựa Alkyd tổng hợp trong phòng thí nghiệm : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Hồng Nhung; Nguyễn Hưng Thủy hd

Bùi Thị Hồng Nhung

2020

620.118

Tầng 4

1

144

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của 3-Phenylquinoxalin-(1H)-ONE : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Duyên; Huỳnh Văn Tiến hd

Nguyễn Thị Phương Duyên

2020

540

Tầng 4

1

145

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất Benzo(D)Thiazol-2-Yl(Phenyl)Methanone : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Thị Kim Ngọc; Huỳnh Văn Tiến hd

Lương Thị Kim Ngọc

2020

540

Tầng 4

1

146

Nghiên cứu tổng hợp Nano Cobalt oxit bằng phương pháp SOL-GEL : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ánh Tuyết; Hồ Thị Ngọc Sương hd

Nguyễn Ánh Tuyết

2020

540

Tầng 4

1

147

Nghiên cứu tổng hợp Nano đồng oxit bằng phương pháp SOL-GEL : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; Hồ Thị Ngọc Sương

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

2020

540

Tầng 4

1

148

Nghiên cứu tổng hợp Nano SIO2 từ tro trấu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc hd

Nguyễn Thị Thùy Linh

2020

540

Tầng 4

1

149

Nghiên cứu tổng hợp nhựa ALKYD nhũ tương biến tính dầu lanh : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Duy Linh; Nguyễn Hưng Thủy hd

Huỳnh Duy Linh

2020

540

Tầng 4

1

150

Nghiên cứu tổng hợp nhựa LAKYD nhũ tương biến tính dầu đậu nành : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Chí Nghĩa; Nguyễn Hưng Thủy hd

Phạm Chí Nghĩa

2020

540

Tầng 4

1

151

Nghiên cứu tổng hợp thủy tinh sinh học bằng phương pháp SOL- GEL trong môi trường Bazo : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thành Đạt; Nguyễn Thị Phương hd

Nguyễn Thành Đạt

2020

540

Tầng 4

1

152

Nghiên cứu tổng hợp thủy tinh sinh học bằng phương pháp SOL-GEL trong môi trường axit - Bazo : Khóa luận tốt nghiệp / Võ Hoàng Linh Duy; Nguyễn Thị Phương hd

Võ Hoàng Linh Duy

2020

540

Tầng 4

1

153

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu SBA-15 bằng phương pháp ngâm tẩm Fe2O3 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Phan Duyên Nữ; Trần Hoài Lam hd

Nguyễn Phan Duyên Nữ

2020

540

Tầng 4

1

154

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite Ta2O5/V2O5 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân hủy Tetracycline Hydrochloride trong môi trường nước : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Viết Nhân; Mai Hùng Thanh Tùng hd

Trần Viết Nhân

2020

620.11

Tầng 4

1

155

Nghiên cứu tổng hợp vât liệu Composite TiO2/g-C3N4. Khảo sát quang xúc tác phân hủy Rhodamin B trong môi trường nước : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hải Đăng; Mai Hùng Thanh Tùng hd

Nguyễn Hải Đăng

2020

620.11

Tầng 4

1

156

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Graphit tróc nở mang từ tính (  EG/MnFe2O4)  ứng dụng trong hấp thu dầu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Đoàn Tuấn Hoàng; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Nguyễn Đoàn Tuấn Hoàng

2020

540

Tầng 4

1

157

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mang từ tính MnFe2O4/Graphit tróc nở : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Ái Khá; Bùi Thị Phương Quỳnh hd

Lê Thị Ái Khá

2020

540

Tầng 4

1

158

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MgO-SBA-15 từ tro trấu : Khóa luận tốt nghiệp / Lâm Chí Hải; Trần Hoài Lam hd

Lâm Chí Hải

2020

540

Tầng 4

1

159

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2-SiO2 composite để xử lý dư lượng Phenol trong nước : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Trúc Nữ; Hồ Thị Ngọc Sương hd

Lê Trúc Nữ

2020

540

Tầng 4

1

160

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tro trấu và biến tính với Al(OH)3 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Đình Đăng Khoa; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc hd

Lê Đình Đăng Khoa

2020

540

Tầng 4

1

161

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tro trấu và biến tính với Fe(OH)3 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Viết; Nguyễn Hoàng Lương Ngọc he

Lê Viết

2020

540

Tầng 4

1

162

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác NiO trên các chất mang khác nhau để xử lý CO : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thuyết; Huỳnh Văn Tiến

Nguyễn Thị Thu Thuyết

2018

540

Tầng 4

1

163

Nghiên cứu thành phần, đặc tính của bùn thải ao nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh và đánh giá chất lượng bùn thải cho mục đích sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Huỳnh Yến Như; Nguyễn Văn Phúc hd

Nguyễn Huỳnh Yến Như

2020

540

Tầng 4

1

164

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy vê viên loại mini cho các sản phẩm dạng bột : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Vinh; Đào Thanh Khê hd

Nguyễn Văn Vinh

2020

621.8

Tầng 4

1

165

Nghiên cứu trích ly cao chiết chứa màu từ hạt điều màu ( Bixa Orellana L.) và ứng dụng làm son môi : Khóa luận tốt nghiêp / Dư Thị Đoan Trang; Phan Thị Thanh Diệu hd

Dư Thị Đoan Trang

2020

661

Tầng 4

1

166

Nghiên cứu trích ly cao chiết Etanol, nước từ nụ vối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Thư; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Thị Minh Thư

2020

540

Tầng 4

1

167

Nghiên cứu trích ly cao chiết Ethanol, nước từ lá vối : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Hồng Nhung; Lữ Thị Mộng Thy hd

Trần Thị Hồng Nhung

2020

540

Tầng 4

1

168

Nghiên cứu trích ly cao chiết Metanol, nước từ nụ vối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Thư; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Thị Minh Thư

2020

540

Tầng 4

1

169

Nghiên cứu trích ly cao chiết Methanol, nước từ lá vối : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ái Vy; Lữ Thị Mộng Thy hd

Nguyễn Ái Vy

2020

540

Tầng 4

1

170

Nghiên cứu trích ly tinh dầu từ vỏ quýt bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và ứng dụng làm Gel rửa tay diệt khuẩn : Khóa luận tốt nghiệp / Trương Hoàng Thanh; Phan Thị Thanh Diệu hd

Trương Hoàng Thanh

2020

540

Tầng 4

1

171

Nghiên cứu trích ly tinh dầu từ vỏ quýt bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và ứng dụng làm sáp khử mùi : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Khánh Hà; Phan Thị Thanh Diệu

Phan Khánh Hà

2020

540

Tầng 4

1

172

Nghiên cứu trích ly tinh dầu vỏ cam và lá cây cam bằng phương pháp cổ điển và vi sóng : Khóa luận tốt nghiệp / Đinh Thị Lan; Đặng Văn Sử

Đinh Thị Lan

2020

540

Tầng 4

1

173

Nghiên cứu trích ly tinh dầu vỏ quýt và lá cây quýt bằng phương pháp cổ diển và vi sóng : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoàng Tuấn; Đặng Văn Sử hd

Nguyễn Hoàng Tuấn

2020

540

Tầng 4

1

174

Nghiên cứu trùng hợp ghép Acrylic Acid lên Cellulose từ cây lục bình làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nguyễn Cao Hiền hd

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2020

540

Tầng 4

1

175

Nghiên cứu ứng dụng dịch trích ly từ lá ổi trong phối liệu dung dịch nước rửa tay : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Bích Ngọc; Lê Thúy Nhung hd

Lê Thị Bích Ngọc

2020

540

Tầng 4

1

176

Nghiên cứu ứng dụng dịch trích ly từ lá ổi trong phối liệu nước rửa chén : Khóa luận tốt nghiệp / Đặng Thị Kim Linh; Lê Thúy Nhung hd

Đặng Thị Kim Linh

2020

540

Tầng 4

1

177

Nghiên cứu ứng dụng dịch trích ly từ lá xoài nhuộm vải Silk : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Quảng Đức; Lê Thúy Nhung hd

Dương Quảng Đức

2020

540

Tầng 4

1

178

Nghiên cứu và chế tạo sơn Polyurethane : Khóa luận tốt nghiệp / Đào Thị Ngọc Hân; Huỳnh Lê Huy Cường hd

Đào Thị Ngọc Hân

2020

667

Tầng 4

1

179

Nghiên cứu và chế tạo sơn sàn Epoxy hệ nước : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Thu Ngân; Huỳnh Lê Huy Cường hd

Nguyễn Ngọc Thu Ngân

2020

667

Tầng 4

1

180

Nghiên cứu vật liệu composite gia cường bằng sợi mía và nhựa nhiệt rắn : Khóa luận tốt nghiệp / Ngô Trần Quỳnh Hương; Nguyễn Ngọc Kim Tuyến hd

Ngô Trần Quỳnh Hương

2020

620.118

Tầng 4

1

181

Nghiên cứu xây dựng phần mềm xác định tính chất nhiệt vật lý và thời gian cấp đông của thực phẩm : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trúc Linh; Đỗ Hữu Hoàng hd

Nguyễn Thị Trúc Linh

2020

660

Tầng 4

1

182

Nghiên cứu xử lý Benzene, Toluene, Ethylbenzene và Xylene ( BTEX) trong pha khí bằng hệ xúc tác Co3O4/CeO2 : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Hàn Kham; Võ Phạm Phương Trang, Nguyễn Trí hd

Lương Hàn Kham

2020

540

Tầng 4

1

183

Nghiên cứu xử lý chất màu hữu cơ bằng phản ứng FENTON của vật liệu biến tính Fe2O3/SBA-15 : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thanh Trúc; Trần Hoài Lam hd

Trần Thị Thanh Trúc

2020

547

Tầng 4

1

184

Nghiên cứu xử lý Lignin từ gỗ thông để chế tạo vật liệu Composite : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Văn Minh; Nguyễn Thúc Bội Huyên hd

Lê Văn Minh

2020

620.11

Tầng 4

1