Khoa học chế biến món ăn

  • 11/09/2021
  • 619
648532

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

6

Xem

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Xem

7

Xem

Giáo dục thể chất 1,2,3

Xem

8

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

9

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

10

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

11

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

12

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

13

Xem

Nhập môn lập trình

Xem

14

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

15

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

16

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

17

Xem

Logic học

Xem

18

Xem

Giải tích

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem

2

Xem

Vi sinh vật học thực phẩm (LT&TN)

Xem

3

Xem

Dị ứng và tương tác thực phẩm

Xem

4

Xem

Hóa học và Hóa sinh học thực phẩm (LT&TN)

Xem

5

Xem

Thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Xem

6

Xem

Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng

Xem

7

Xem

Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm

Xem

8

Xem

Khoa học chế biến món ăn (LT&TN)

Xem

9

Xem

Ẩm thực chay

Xem

10

Xem

Môi trường và con người

Xem

11

Xem

Kỹ năng học tập đại học

Xem

12

Xem

Tâm lý khách du lịch

Xem

13

Xem

Tổ chức sự kiện

Xem

14

Xem

Giao tiếp ứng xử trong du lịch

Xem

15

Xem

Thực phẩm và rượu

Xem

16

Xem

Nhập môn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xem

17

Xem

Nguyên liệu và bảo quản thực phẩm

Xem

18

Xem

Ẩm thực Việt Nam (LT&TH)

Xem

19

Xem

Quản trị tiệc

Xem

20

Xem

Hóa đại cương

Xem

21

Xem

Sinh học đại cương

Xem

22

Xem

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

Xem

23

Xem

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Xem

24

Xem

Phát triển kỹ năng quản lý

Xem

25

Xem

Dinh dưỡng

Xem

26

Xem

Dị ứng và tương tác thực phẩm

Xem

27

Xem

Thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Xem

28

Xem

Nghệ thuật trang trí món ăn (LT&TH)

Xem

29

Xem

Phụ gia thực phẩm

Xem

30

Xem

Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm

Xem

31

Xem

Đánh giá cảm quan thực phẩm (LT&TH)

Xem

32

Xem

Ẩm thực phân tử (LT&TH)

Xem

33

Xem

Dinh dưỡng theo vòng đời (LT&TH)

Xem

34

Xem

Chế biến nước dùng, sốt và nước chấm, gia vị (LT&TH)

Xem

35

Xem

Kỹ thuật cơ bản chế biến món ăn

Xem

36

Xem

Xây dựng và phát triển thực đơn

Xem

37

Xem

Ẩm thực Âu (LT&TH)

Xem

38

Xem

Ẩm thực Á (LT&TH)

Xem

39

Xem

Nghiệp vụ bàn

Xem

40

Xem

Nghiệp vụ Bar

Xem

41

Xem

Nghiệp vụ làm bánh Âu - Á (LT&TH)

Xem

42

Xem

Thực hành làm bánh Việt Nam

Xem

43

Xem

Chế biến salad và khai vị

Xem

44

Xem

Quản trị tác nghiệp và vận hành bộ phận chế biến món ăn

Xem

45

Xem

Đồ án học phần kỹ thuật chê biến món ăn

Xem

46

Xem

Thực tập nhận thức

Xem

47

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

48

Xem

Nghệ thuật trang trí tiệc

Xem

49

Xem

Nghệ thuật trang trí bánh kem và socoola

Xem

50

Xem

Chế biến món ăn tráng miệng và canapes

Xem

51

Xem

Chế biến món ăn đãi tiệc

Xem

52

Xem

Quản lý và vận hành dịch vụ ăn uống

Xem

53

Xem

Đồ án phát triển ý tưởng kinh doanh ẩm thực

Xem

54

Xem

Thực tập kỹ sư 1-8

Xem

55

Xem

Khoá luận tốt nghiệp

Xem