Giới thiệu sách tháng 5

  • 27/06/2017

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NĂM XB

DEWEY

 

SÁCH VIỆT VĂN

 

 

 

1

Một số công trình tâm lý học A.N.Leonchep

Phạm Minh Hạc

2003

150

2

Nâng cao khả năng xuất khẩu mộ số mặt hàng chủ lực mới của Việt Nam

Lê Huy Khôi

2015

332.4

3

Kinh tế vĩ mô

Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

2000

339

4

Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại

Nguyễn Đình Hương

 

370

5

Giáo dục đại học Hoa Kỳ

Lâm Quang Thiệp

2007

378.73

6

Các nhà toán học được giải thưởng Fields (1936 - 2006)

Hà Huy Khoái

2007

510.12

7

Nguyễn Văn Hiệu - Các công trình chọn lọc

Nguyễn Văn Hiệu

2007

530

8

Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và đại học : Một số vấn đề cơ bản

Nguyễn Cương

2007

540

9

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

P.I. Vaxcrixenxki

1982

542.1

10

Lý thuyết dinh dưỡng

Lương Thị Kim Tuyến

2005

613.2

11

Thủy lực và bơm

Trần Thế San

2009

621.2

12

Semiconductor superlattices

Grahn, H.T

1995

621.38

13

kết cấu bê tông cốt thép. T1

Võ Bá Tầm

2012

693.54

14

Cờ vua những điều căn bản

Quang Thông

2007

794.1

15

Lý Bạch những bài đường thi nổi tiếng

Đỗ Trung Lai

2008

895.113

16

Áo vải cờ đào

Lam Hồng

2005

895.922

17

Ra đi từ sông Nhuệ : Thơ chọn

Nhuệ Giang

2013

895.922

18

Vietnam Land and people

Vietnam Land

2012

915.7

19

Lịch sừ Việt Nam : Từ đầu đến năm 938

Viện khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

2004

959.7

20

36 Kế nhân hòa: phần 1

 

 

ebook

21

Bài Giảng: Trang bị điện trong máy

 

 

ebook

22

Chế tạo cột khử Cadimi để xử lý mẫu Nitrat

 

 

ebook

23

Chế tạo sữa tắm từ hoa hồng

 

 

ebook

24

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

 

 

ebook

25

Giáo trình hóa học môi trường

 

 

ebook

26

Hệ Thống Cơ Điện Tử 2

 

 

ebook

27

Học làm người

 

 

ebook

28

Khảo sát các phương pháp chiết β - carotene

 

 

ebook

29

Nghiên cứu các quá trình tối ưu hóa acid humic thành muối humate bằng các kỹ thuật hóa học

 

 

ebook

30

Nghiên cứu điều chế TiO2 kích thước Nanomet

 

 

ebook

31

Nghiên cứu quá trình trích ly Acid hữu cơ lấy từ mỏ than bùn của công ty TNHH TM Phước Hưng

 

 

ebook

32

Thực hành truyền động khí nén: Đề cương học

 

 

ebook

33

Thực hành truyền động thủy lực

 

 

ebook

34

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình

 

 

ebook

 

SÁCH NGOẠI VĂN

 

 

 

35

Academic Writing for Graduate Students

 

 

ebook

36

Advanced Biological Treatment Processes, Vertical

 

 

ebook

37

Advances in Membrane Technologies for Water

 

 

ebook

38

CAD/CAM/CAE Systems

 

 

ebook

39

Diffusion mass transfer in fluid systems

 

 

ebook

40

Essentials of Chemical Biology: Structure and

 

 

ebook

41

Experimental research report Writing for student

 

 

ebook

42

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp

 

 

ebook

43

Green chemistry and the ten commandments of

 

 

ebook

44

Green Growth Indicators for Agriculture: A

 

 

ebook

45

Green nanotechnology

 

 

ebook

46

Handbook of Climate Change Mitigation and

 

 

ebook

47

Life Cycle Assessment

 

 

ebook

48

Life Cycle Assessment

 

 

ebook

49

Life Cycle Assessment in Industry and Business

 

 

ebook

50

Membrane Processes in Separation and

 

 

ebook

51

Methods and Tools for Adaptation to Climate

 

 

ebook

52

PIC Microcontrollers

 

 

ebook

53

Principles of toxicology

 

 

ebook

54

Schaum's Outline of Theory and Problems of

 

 

ebook

55

Signale und Systeme

 

 

ebook

56

Signals and Systems

 

 

ebook

57

Sustainabilityand Environmental Impact of

 

 

ebook

58

Sustainable building technical manual.

 

 

ebook

59

The Biofuels Handbook

 

 

ebook

60

Transport Modeling for Environmental Engineers and Scientists

 

 

ebook