Giới thiệu sách tháng 12/2018

  • 24/12/2018
  • 345


STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

SÁCH VIỆT VĂN

1.       

Cơ sở vi sinh vật công nghiệp: Phần 1

Nguyễn Đức Lượng

2.       

Cơ sở vi sinh vật công nghiệp: Tập 1, Phần 2

Nguyễn Đức Lượng

3.       

Công nghệ sinh học phân tử: Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / chương 1-11

Bernard R. Glick

4.       

Công nghệ sinh học phân tử: Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / Chương 12-21

 Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak

5.       

Công nghệ sinh học thực phẩm: Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biết

David B. Schmidt

6.       

Công nghệ sinh học thực vật: nghiên cứu cơ bản và ứng dụng / tập 1 (chương 1-10)

Dương Tấn Nhựt

7.       

Công nghệ sinh học thực vật: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng / tập 1 (chương 11-hết)

Dương Minh Nhựt

8.       

công nghệ vi sinh

Lương Đức Phẩm

9.       

Hóa học thực phẩm

Hoàng Kim Anh

10.  

Hóa Lý & Hóa Keo: Tập 1

Nguyễn Hữu Phú

11.  

Hóa sinh công nghiệp

Lê Ngọc Tú (chủ biên), Lê Văn chứ, Đặng Thị Thu,...[Và những người khác]

12.  

Hóa sinh: Tập 1

Tạ Thành Văn

13.  

Hóa Sinh: Tập 2

Tạ Thành Văn

14.  

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

15.  

Logic học

Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn

16.  

Phân tích thực phẩm

Nguyễn Thị Hiền(chủ biên), Từ Việt Phú, Trần Thanh Đại

17.  

Phân tích thực phẩm: Phần 2

Nguyễn Thị Hiền(chủ biên), Từ Việt Phú, Trần Thanh Đại

18.  

Phụ gia thực phẩm

Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bùi Đặng khuê

19.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Lê Huy Bá

20.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

Lê Huy Bá

21.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

Nguyễn Văn Hộ - Nguyễn Đăng Bình

22.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

Vũ Cao Đàm

23.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ

Nguyễn Văn Hộ - Nguyễn Đăng Bình

24.  

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: XB lần thứ 13 có chỉnh lý & bổ sung

Vũ Cao Đàm

25.  

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật

Trần Cao Sơn( chủ biên), Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo

26.  

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm: Phần 1

Lê Văn Việt mẫn(chủ biên), Lại Mai Hương

27.  

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm: Phần 2

Lê Văn Việt mẫn(chủ biên), Lại Mai Hương

28.  

Thiết kế và phân tích thí nghiệm: Quy hoạch hóa thực nghiệm

Tô Cẩm Tú

29.  

Thiết kế và phân tích thí nghiệm: Quy hoạch hóa thực nghiệm, Phần 2

Tô Cẩm Tú

30.  

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Phần 1 (Chương 1-chương 9)

Trần Văn Phú

31.  

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Phần 2 (Chương 10 - hết)

Trần Văn Phú

32.  

Vi sinh vật thực phẩm: Nấm mốc thường, mốc độc, độc tố vi nấm, Hệ thống kiểm tra Haccp, GMP và an toàn vệ sinh thực phẩm; Tập II

Nguyễn Phùng Tiến, Bùi Minh Đức, Nguyễn Văn Dịp

33.  

Vi sinh vật thực phẩm: Nấm mốc thường, mốc độc, độc tố vi nấm, Hệ thống kiểm tra Haccp, GMP và an toàn vệ sinh thực phẩm; Tập II, phần 2

Nguyễn Phùng Tiến, Bùi Minh Đức

SÁCH NGOẠI VĂN

1.       

A first course in design and analysis of experiments

Gary W. Oehlert

2.       

Advances in food biochemistry

Fatih Yildiz

3.       

Batch fermentation: modeling, monitoring, and control

Ali Cinar,  Satish J. Parcilekar, Cenk Undey

4.       

Biochemistry: Part I, Fifth edition

Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer

5.       

Biochemistry: part II, Fifth edition

Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer

6.       

Codex general standard for the labelling of prepackaged foods

Alimentarius

7.       

 Design and analysis of experiments by Douglas montgomery: A supplement for using JMP

Heath Rushing, Andrew Karl, James Wisnowski

8.       

Drugs and Poisons in Humans: A handbook of practical analysis

Osamu Suzuki, Kanako Watanabe

9.       

Enzymes in Food Technology

Robert J. Whitehurst, Barry A. Law

10.  

Enzymes: A practical introduction to structure, mechanism, and data analysis

Robert A. Copeland

11.  

Experimental design and analysis

Howard J. Seltman

12.  

Fermentation and Food Safety

Martin R.Adams, M.J. Robert Nout

13.  

Food Biochemistry and Food Processing

Y. H. Hui

14.  

Food biochemistry and food processing: Second Eedition

Benjamin K.Simpson

15.  

Food Flavour Technology

Andrew J. Taylor, Robert S.T. Linforth

16.  

Food Microbiology: Third edition

Martin R. Adams, Maurice O. Moss

17.  

Functional dairy products

Maria Saarela

18.  

Functional Foods and Biotechnology

Kalidas Shetty, Gopinadhan, Paliyath Anthony L. Pometto.

19.  

Functional foods: concept to product

Glenn R. Gibson; Christine M. Williams

20.  

Handbook of food analysis

Leo M.L. Nollet

21.  

Handbook of food engineering practice

Kenneth J.Valentas, Enrique Rotstein, R.Paul Singh

22.  

Handbook of food enzymology

John R. Whitaker, Poul Børge Poulsen, Klaus Buchholz

23.  

handbook of vegetables & vegetable processing

Nirmal K. Sinha, Ph.D,  Y.H. Hui, Ph.D,  E. Ozg ¨ ul Evranuz, Ph.D.

24.  

Instrumental methods in food analysis

J.R.J. Paré, J.M.R. Bélanger

25.  

Introduction to advanced food process engineering

Jatindra K. Sahu

26.  

Marx nhà tư tưởng của cái có thể: Marx penseur du possible: Tập 2-2

Michel Vadee; Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Tài Bách, Nguyễn Văn Dân,... dịch

27.  

Multiphase Bioreactor Design

Joaquim M.S.Cabral

28.  

Novel enzyme technology for food applications

Robert Rastall

29.  

Physical Chemistry of Foods

Pieter Walstra

30.  

Physical Properties of Foods

Serpil sahin, Servet Gulum Sumnu

31.  

Practical Fermentation Technology

Brian Mcneil, Linda M. Harvey

32.  

Principles of fermentation technology

Peter F. Stanbury,  Allan Whitaker, Stephen J. hall

33.  

Producing Biomolecular Substances with Fermenters, Bioreactors, and Biomolecular Synthesizers

William L. Hochfeld

34.  

The Elements of moral philosophy: Fourth edition (Phần 1)

James Rachels

35.  

The Elements of moral philosophy: Fourth edition (Phần 2)

James Rachels