Giới thiệu sách tháng 10

  • 25/10/2017
  • 403

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

SÁCH VIỆT VĂN

1.       

45 giây tạo nên thay đổi: Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới. :

The 45 second presentation that will change your life /

Failla Don; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch

Failla Don

2.       

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của

doanh nghiệp Việt Nam

Lê Trương Niệm

3.       

Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình trích ly

Polyphenol từ lá trà già

Trần Chí Hải

4.       

Bào chế đông dược / Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Đức Quang

5.       

Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam / Lê Huy Bá,

Thái Vũ Bình,Võ Đình Long...( Và những người khác)

Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình,

Võ Đình Long...

( Và những người khác)

6.       

Bí mật của nước: Công nghệ đột phá về tế bào giúp bạn

trẻ hơn 10 tuổi / Murad Howard; Bùi Thế Dung, Nguyễn

Hoàng Thùy Dung dịch

Murad Howard

7.       

Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống / Lê Huy Bá,

Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Nga

Lê Huy Bá

8.       

Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống / Lê Huy Bá,

Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Nga

Lê Huy Bá

9.       

Bước đầu thu nhận R-Phycoerythrin từ rong nước lợ

Cheatomorpha sp. đồng bằng sông cửu long

Lê Thị Hồng Ánh

10.  

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển :

In lần thứ tư có chỉnh sửa

11.  

Các giải thuật tái cấu hình lưới điện phân phối : Sách

chuyên khảo dành cho học viên cao học / Trương Việt Anh

Trương Việt Anh

12.  

Cad trong điện - Điện tử vi điều khiển và ứng dụng /

Lê Ngọc Bích, Pham Quang Huy

Lê Ngọc Bích

13.  

Chất trợ mới, thuốc nhuộm mới, công nghệ mới /

Đặng Trấn Phòng

Đặng Trấn Phòng

14.  

Cơ điện tử tự thiết kế - Lắp ráp 23 mạch điện thông minh :

Chuyên về điều khiển tự động / Trần Thế San, Châu Ngọc Thạch

Trần Thế San

15.  

Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn

Châu Ngọc Ẩn

16.  

Công nghệ chiết pectin từ một số thực vật phổ biến ở việt nam


17.  

Công nghệ thu nhận polyphenol rong biển cơ sở khoa học và

ứng dụng : Sách chuyên khảo / Đặng Xuân Cường, Vũ Ngọc Bội,

Bùi Xuân Vương...( Và nhưng người khác)

Đặng Xuân Cường, Vũ Ngọc Bội,

Bùi Xuân Vương...

( Và nhưng người khác)

18.  

Đa dạng sinh học / Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàng Nghĩa,

Đồng Thanh Hải....( Và những người khác)

Đỗ Quang Huy, Nguyễn

Hoàng Nghĩa,Đồng Thanh Hải....

( Và những người khác)

19.  

Đánh giá sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng của các ngân

hàng thương mại Việt Nam

Lê Hoang Anh

20.  

Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp góp phần giáo dục

ý thức nghề nghiệp cho sinh viên

Nguyễn Phước Trọng

21.  

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong

ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh giai đoạn 2016 - 2025

Phan Thị Ngọc Uyên

22.  

Để quảng cáo không phải là quảng cáo / Veksner Simon;

Hồng Tú dịch

Veksner Simon

23.  

Địa  - Môi trường Việt Nam . The Earth - Environment of

Vietnam / Lê Huy Bá; Nguyễn Xuân Hoàn

Lê Huy Bá

24.  

Điều khiển lập trình với S7 - Tia Prortal / Tự động hóa với

Siemens Phạm Quang Huy, Nguyễn Duy Ngọc :

Phạm Quang Huy

25.  

Đo lường trong dệt may / Đào Duy Thái

Đào Duy Thái

26.  

Đo lường yếu tố ảnh hưởng giá trị thương hiệu Aribank tại

Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hồng Ánh

27.  

Độc học sinh thái / Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết,

Đào Thanh Sơn

Đỗ Hồng Lan Chi

28.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn những nguyên lý cơ

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại trường Đại học

Công nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh

Phan Xuân Cường

29.  

English grammar in use : 136 đề mục ngữ pháp tiếng

Anh thông dụng / Murphy Raymond

Murphy Raymond

30.  

Gerber và thiết kế trang phục / Nguyễn Thị Mộng Hiền

Nguyễn Thị Mộng Hiền

31.  

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh / Đại Lợi, Hương Giang;

Ngọc Mai hiệu đính

Đại Lợi

32.  

Giáo trình biến đổi năng lượng điện cơ : Hồ Phạm Huy Ánh,

Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Đình Trực...( Và những người khác)

33.  

Giáo trình công nghệ sản xuất bia và nước giải khát / Nguyễn

Thị Hiền, Lê Viết Thắng, Lê Thị Lan Chi... ( Và những người khác)

Nguyễn Thị Hiền, Lê Viết

Thắng, Lê Thị Lan Chi...

( Và những người khác)

34.  

Giáo trình công nghệ sản xuát dệt kim : Giáo trình dành cho

sinh viên ngành Công nghệ may / Trần Thanh Hương

Trần Thanh Hương

35.  

Giáo trình công nghệ sản xuất may : Giáo trình dành cho sinh

viên ngành công nghệ may / Trân Thanh Hương

Trân Thanh Hương

36.  

Giáo trình Hóa sinh học thực phẩm / Lê Thị Hồng Ánh,

Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thủy Hà...( Và những người khác)

Lê Thị Hồng Ánh, Trần Thị

Minh Hà, Nguyễn Thủy Hà...

( Và những người khác)

37.  

Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí / Đinh Xuân Thắng

Đinh Xuân Thắng

38.  

Giáo trình phân tích hóa lý thực phẩm . T1 / Lê Thị Hồng Ánh,

Nguyễn Thị Hải Hòa, Phạm Thị Cẩm Hoa...( Và những người khác)

Lê Thị Hồng Ánh, Nguyễn

Thị Hải Hòa, Phạm Thị Cẩm Hoa...

( Và những người khác)

39.  

Giáo trình quản lý đơn hàng ngành may / Trần Thanh Hương,

Tạ Thị Ngọc Nhung, Phạm Thị Hà

Trần Thanh Hương

40.  

Giáo trình thông tin di động / Phạm Hồng Liên

Phạm Hồng Liên

41.  

Giáo trình thực hành điện cơ bản / Bùi Văn Hồng

Bùi Văn Hồng

42.  

Giáo trình thực tập công nghệ nhựa / Phạm Sơn

Minh, Trần Minh Thế Uyên

Phạm Sơn Minh

43.  

Giáo trình truy xuất nguồn gốc thủy sản / Mai Thị Tuyết Nga,

Vũ Ngọc Bội, Trần Thị Bích Thủy

Mai Thị Tuyết Nga

44.  

Giáo trình ứng dụng PSIM trong điện tử công suất : Giáo trình

dành cho sinh viên ngành Điện - Điện tử / Đỗ Đức Trí, Vương Thị Ngọc Hân

Đỗ Đức Trí

45.  

Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm / Lê Thị Hồng Ánh,

Cao Xuân Thủy

Lê Thị Hồng Ánh

46.  

Giáo trình xác Suất - thống kê / Lê Sỹ Đồng

Lê Sỹ Đồng

47.  

Giáo trình xử lý ảnh y sinh : Ngành kỹ thuật y sinh /

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

48.  

GIS căn bản / Trần Trọc Đức

Trần Trọc Đức

49.  

Hệ Anfis cho bài toán dự báo dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụng

Nguyễn Thị Thu Hiền; Lê

Hữu Hà;Trần Thị Vân Anh

50.  

Hệ thống điều khiển thông minh / Huỳnh Thái Hoàng

Huỳnh Thái Hoàng

51.  

hiết kế và thi công mô hình tự động phân loại sản phẩm Board arduino

Trần Trọng Hiếu

52.  

Hóa môi trường : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp / Đinh Quốc Cường

Đinh Quốc Cường

53.  

Hormon và nội tiết / Lê Đức Trình

Lê Đức Trình

54.  

Khả năng chịu tải hệ sinh thái môi trường lưu vực sông Vàm cỏ =

Carrying capacity of the environmental ecosystem on Vam co river

watershed : Sách chuyên khảo - Monography / Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình,

Thái Thành Lượm...( Và những người khác)

Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình,

Thái Thành Lượm...

( Và những người khác)

55.  

Khảo sát sự hiện diện của gen kháng mặn ( Saltol) và gen chống

chịu ngập úng ( Sub la) trên các giống lúa địa phương ở một số tỉnh

đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngô Thị Kim Anh

56.  

Khi khách hàng lên tiếng / Barllow Janelle; Moller Claus; Thanh Tuyền,

Tâm Hằng, Vương Long dịch

Barllow Janelle

57.  

Kiểm định sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng của các ngân hàng

thương mại tại Việt Nam

Nguyễn ngọc Thạch

58.  

Kỹ thuật nguồn điện / Mai Thanh Tùng

Mai Thanh Tùng

59.  

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt khoa học, an toàn và hiệu quả cao /

Nguyễn Khắc Khoái

Nguyễn Khắc Khoái

60.  

Kỹ thuật nuôi ong lấy mật / Hoàng Kim

Hoàng Kim

61.  

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong

lâm sàng / Đỗ Trung Phấn

Đỗ Trung Phấn

62.  

Kỷ Yếu khoa học Công nghệ


63.  

Làm thế nào để xử lý mẫu rập với ứng dụng Lectra / Hồ Thị Minh

Hương, Nguyễn Ngọc Phương, Trần Đại Nguyên

Hồ Thị Minh Hương

64.  

Lập trình điều khiển với Arduino / Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung

Phạm Quang Huy

65.  

Lập trình điều khiển với Arduino / Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung

Phạm Quang Huy

66.  

Lectra & thiết kế trang phục / Nguyễn Thị Mộng Hiền, Nguyễn Hữu Trí,

Vũ Thị Thanh Trang...( Và những người khác)

Nguyễn Thị Mộng Hiền,

Nguyễn Hữu Trí,

Vũ Thị Thanh Trang...

( Và những người khác)

67.  

Lý thuyết và kỹ thuật vi ba / Phan Anh, Trần Thị Thúy Quỳnh,

Nguyễn Khang Cường

Phan Anh

68.  

Mạch xử lý tín hiệu y sinh / Nguyễn Đức Thuận; Vu Duy Hải;

Nguyễn Phan Kiên

Nguyễn Đức Thuận

69.  

Marketing ngân hàng : Tái bản lần 2 có sửa chữa bổ sung /

Trịnh Quốc Trung, Trần Hoàng Mai

Trịnh Quốc Trung

70.  

Máy điện lý thuyết và bài tập / Trần Văn Chính

Trần Văn Chính

71.  

Mô hình Garch trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới

Nguyễn Ngọc Thạch

72.  

Mô hình hóa môi trường / Bùi Tá Long

Bùi Tá Long

73.  

Mô hình phân phối & bán lẻ / Giấy Giải pháp nào cho doanh nghiệp

Việt Nam? / Đào Xuân Khương /

Đào Xuân Khương

74.  

Mô tả hàm toán tử đơn điệu và ứng dụng

Đinh Trung Hòa

75.  

Môi trường / Lê Huy Bá

Lê Huy Bá

76.  

Mười sai lầm chết người trong tiếp thị: Các dấu hiệu và giải pháp /

Kotler Philipp; Dương Thủy dịch

Kotler Philipp

77.  

Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn dặm cho trẻ nhỏ

( dưới 12 tháng tuổi) từ nguồn nguyên liệu trong nước.

Trần Thị Minh Hà

78.  

Nghiên cứu điều kiện trích ly các hợp chất có khả năng kháng
 oxy hóa từ vỏ khoai mỡ ( Dioscorea Alata) và tía tô
 (perila frutescens)

Phan Thị Kim Liên; Nguyễn
Thị Ngọc Thúy; Nguyễn Kim
 Linh

79.  

Nghiên cứu giảm định mức sản xuất và cải thiện mùi, vị sản phẩm

nước mắm của cơ sở chế biến nước mắm Mạnh Cường

Nguyễn Công Bỉnh

80.  

Nghiên cứu mã nguồn mở và xây dựng website tin nội bộ

Lư Nhật Vinh

81.  

Nghiên cứu thu nhận chiết xuất giàu đạm từ nấm men và ứng

dụng trong sản xuất thực phẩm

Nguyễn Thị Thu Sang

82.  

Nghiên cứu tổng hợp Composite sinh học của Chitosan/than hoạt

tính và khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng.

Nguyễn Thị Hồng Anh

83.  

Nghiên cứu tổng hợp đá quý nhân tạo từ bột thủy tinh

Phan Thị Hồng Thủy

84.  

Nghiên cứu tổng hợp đá quý nhân tạo từ bột thủy tinh

Hồ Thị Ngọc Sương;

Nguyễn Thị Lương;

Phan Thị Hồng Thủy

85.  

Nghiên cứu tổng hợp màng chỉ thị để nhận biết và bảo quản chất

lượng thực phẩm theo nhiệt độ và thời gian

Võ Thúy Vi

86.  

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Joomla xây dựng Website hỗ

trợ dạy học vật lý đại cương tại trường Đại học Công nghiệp thực

phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Dung

87.  

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sấy chân không sản xuất sản

phẩm thịt bò một nắng

Trần Quyết Thắng

88.  

Nghiên cứu vật liệu tráng phũ trên giấy bao bì.

Lê Thúy Nhung

89.  

Nghiên cứu xây dựng bộ KIT PCR phát hiện nhanh vi sinh vật

gây ngộ độc thực phẩm

Trần Hoàng Ngâu

90.  

Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình năng lượng điện mặt

trời phát công suất tối ưu

Trần Văn Hải

91.  

Nhận diện nét thanh lịch Hà Nội trong ẩm thực qua tư liệu văn

chương từ hướng tiếp cận văn học- văn hóa

Huỳnh Thị Bích Ngọc

92.  

Nhận thức về bán hàng đa cấp của sinh viên Trường Đại học

Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tươi

93.  

Phân tích công cụ / Trần Thị Thúy

Trần Thị Thúy

94.  

Phương pháp tính / Lê Thái Thanh

Lê Thái Thanh

95.  

Polysaccharide rong đỏ tính chất lưu biến và ứng dụng / Đặng Xuân

Cường, Vũ Ngọc Bội, Đỗ Văn Ninh ... (và những người khác)

Đặng Xuân Cường,

Vũ Ngọc Bội, Đỗ Văn Ninh ...

(và những người khác)

96.  

Quản lý chất lượng môi trường : Enviromental quality management

( EQM) / Lê Huy Bá, Võ Đình Long

Lê Huy Bá

97.  

Quản trị bán hàng hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng

dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân

Lưu Đan Thọ

98.  

Quản trị quan hệ khách hàng = CRM Custumer Relationship Management :

Giấy Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam /

Lưu Đan Thọ /

Lưu Đan Thọ

99.  

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / Jacobs Robert . F, Chase Richard B;

Nguyễn Đức Trí, Ngô Thị Ngọc Huyền, Tạ Thị Mỹ Linh...

( Và những người khác dịch & hiệu đính)

Jacobs Robert . F

100.     

Ra đa xuyên đất phương pháp và ứng dụng / Nguyễn Thành Vấn,

Nguyễn Văn Giảng

Nguyễn Thành Vấn

101.     

Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản /

Tràn Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn..... ( Và những người khác)

Tràn Thị Luyến,

Đỗ Minh Phụng,

Nguyễn Anh Tuấn.....

( Và những người khác)

102.     

Sổ tay hệ thống cơ điện tử / Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh

Nguyễn Ngọc Phương

103.     

Sổ tay viết tiếng Anh : Elementary English composition - Trình độ sơ cấp /

Huỳnh Du Phàm

Huỳnh Du Phàm

104.     

Sử dụng tia tử ngoại làm xúc tác cho việc Epoxy hóa Graphene đơn lớp

Nguyễn Trọng Nghĩa

105.     

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty

công nghiệp thực phẩm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Kim Khương

106.     

Tài chính doanh nghiệp : Tái bản lần 1 / Bùi Hữu Phước

Bùi Hữu Phước

107.     

Tái sử dụng và tái chế chất thải / Huỳnh Trung Hải, Hà Vĩnh Hưng,

Nguyễn Đức Quảng

Huỳnh Trung Hải

108.     

Tấm gương người làm khoa học / Tập X Nhiều tác giả .


109.     

Thiết kế cơ khí với Mastercam lý thuyết - Thực hành / Phạm Quang Hiển,

Phan Thanh Ngọc

Phạm Quang Hiển

110.     

Thiết kế công nghệ dệt thoi cấu trúc vải : Tái bản lần thứ hai có sửa chữa,

bổ sung / Nguyễn Văn Lân

Nguyễn Văn Lân

111.     

Thiết kế đồ án chi tiết máy / Văn Hữu Thịnh, Nguyễn Minh Kỳ

Văn Hữu Thịnh

112.     

Thiết kế trang phục trên Mannequin / Nguyễn Thị Mộng Hiền, Hồ Tương Vy,

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Mộng Hiền

113.     

Thiết kế tự động áo Chemise nam trên phần mềm Gerber Accumark 8.4

Nguyễn Hữu Trí

114.     

Thiết kế và chế tạo tay máy robot ba bậc tự do

Trần Đức Độ

115.     

Thiết kế, chế tạo máy xử lý thực phẩm phế thải bằng men vi sinh

công suất 100kg/ngày

Đặng Vũ Ngoạn

116.     

Tiến bước / Schultz Howard;Gordon Joanne; Lê Hoàng Lan dịch

Schultz Howard

117.     

Tiếp thị số từ A đến Z : những chiến lược tiếp thị làm mưa làm gió

trong kỹ nguyên số / Ryan, Damian

Ryan, Damian

118.     

Tối ưu hóa quá trình xử lý và thu hồi đồng thời ammoni & phosphate

có trong nước thải giàu Nitơ - Phosphor bằng kết tinh

Trương Minh Trí; Đặng

Tấn Hiệp; Lê Thị Đào

119.     

Tổng hợp và nghiên cứu In-Vitro màng composite chitosanPAA dẫn

truyền Catechin ứng dụng trong y học

Võ Thúy Vi

120.     

Tự động hóa PLC S7 - 1200 với tia Portal / Trần Văn Hiếu

Trần Văn Hiếu

121.     

Xây dựng bộ KIT PCR định nhanh nhóm vi khuẩn Escherichia

Coli gây bệnh trên mẫu thực phẩm

Nguyễn Thành Luân

122.     

Xây dựng mô hình và giải thuật điều khiển con lắc ngược phục vụ giảng dạy

Đoàn Xuân Nam

123.     

Xây dựng ngân hàng giống nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ giảng dạy

và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Công nghiệp

Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Lại Đình Biên

124.     

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đoàn viên Trường Đại học

Công nghiệp thực phẩm

Phạm Nguyễn Huy Phương

125.     

Xây dựng quy trình Multiplex PCR phát hiện đồng thời ba loài vi khuẩn

Salmonella SPP., Staphylococcus aureus và listeria monocytogenes

Nguyễn Thị Kim Oanh;

Đào Thiện;

Trần Thị Minh Hà

SÁCH NGOẠI VĂN

1.       

 A comparison for donor-acceptor interactions between E(PH3)2
and NHEMe ligands (E = C to Pb) of W(CO)5 complexes using energy

decomposition analysis method with natural orbitals for chemical valence theory

Nguyen Thi Ai Nhung

2.       

A Comparison of Donor-acceptor Interactions in Borane Complexes of

Divalent Tetrylenes(II) and Divalent Tetrylones(0) using  Energy Decomposition

Analysis Method with Natural Orbital for Chemical Valence Theory

Thi Ai Nhung Nguyen
Thi Phuong Loan Huynh,
 Thi Hoa Le,...

3.       

A novel multiplex pcR method for the detection of virulenceassociated

genes of Escherichia coti olsT:H7 in food

Thi Kim Oanh Nguyen;

4.       

ANQ Congress 2016 Vladivostok program manual

Dương Hoàng Kiệt

5.       

Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic

CarbeneAnalogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C – Pb) based on DFT Calculations

Thi Ai Nhung Nguyen;

Thi Phuong Loan Huynh;

Tuan Quang Duong,...

6.       

Coupling of membrane bioreactor and ozonation for removal of

antibiotics from hospital wastewater

Vo Thi Kim Quyen;

Luu Vinh Phuc;

Nguyen Thanh Tin

7.       

Development of Salt Tolerant IR64 Near Isogenic Lines

Through Marker-Assisted Breeding

Viet The Ho

8.       

Effect of hydrothermal trsatment temperature on morphology of

obtained calcium silicate from rice husk ash

Pham Trung Kien

9.       

Enhanced survival of spray-dried microencapsulated Lactobacillus

casei in the presence of mix-prebiotic

Lieu My Dong;

10.  

Enzyme Assisted Extraction of Polyphenols from the

Old Tea Leaves

Trần Chí Hải

11.  

Evaluating reactivity of nanoscale zero- Valent iron particles

for trichioroethene degradation in groundwater

Lê Thị Ngọc Diễm

12.  

Exponential growth with lp-norm of solutions for nonlinear

heat equations with viscoelastic term

Lê Xuân Trường

13.  

Extraction of exo-polysaccharide from the culture fluid

cordyceps sinensis and its effects on proliferation of the pbmcs

Tran MinhTrang

14.  

In vitro Studies of Bioglass Material by X - Ray Diffraction and

Solid - State MAS - NMR

Bùi Xuân Vương;

Đặng Tấn Hiệp

15.  

Leaching characteristics of heavy mbtals in geopolymer

based materials

Pham Trung Kien;

Trari Van Khai; ,

Nguyen Hoc Thang

16.  

Linear Approximation and Asymptotic Expansion of Solutions

for a Nonlinear Carrier Wave Equation in an Annular Membrane

with Robin-Dirichlet Conditions.

Le Thi Phuong Ngoc;

Le Huu Ky Son;

Tran Minh Thuyet,...

17.  

Novel photocatalytic conversion of, co2 by vanadium-doped

tantalum nitride for valuable solar fuel production

Thi Dieu Cam Nguyen;

Thi Phuong Le Chi Nguyen;

Hung Thanh Tung Mai

18.  

on well.posedness for parametric vector quasiequilibrium

problems with moving cones

Dinh Vinh Hien

19.  

Optimization of the Photochemical Degradation of Textile

Dye Industrial Wastewaters

Đặng Tấn Hiệp

20.  

Pretreatment Of Paper Sludge For Cellulase Enzyme

Hydrolysis To Produce Bioethano

Pham Thi Thanh Hoa;

Nguyen Van Phuoc;

Doan Thi Minh Phuong

21.  

Srtuctures and Bonding situation of iron Complexes of Group-13

Half-Sandwich ECp* (E = B to Tl) Based on DFT Calculations

Thi Ai Nhung Nguyen;

Thi Phuong Loan Huynh;

Thai Hoa Tran

22.  

Studies of thermal annealing and dope composition on the

enhancement of separation performance cellulose acetate

membrane for brackish water treatment from Jepara

T.D. Kusworo; Budiyono;

U. N. A.Rochyani

23.  

Study on anticorrosion properties of epoxy primers on steel

Huynh Le Huy Cuong;

Tran Vinh Dieu;

Nguyen Dac Thanh

24.  

Study on environmental aging of polyurea topcoats

Huynh Le Huy Cuong;

Tran Vinh Dieu;

Nguyen Dac Thanh

25.  

Synthesis and Photophysical Characterization of Several

2,3-Quinoxaline Derivatives. An Application of Pd(0)/PEG

Nanoparticle Catalyst for Sonogashira Coupling

Thanh-Danh Nguyen;

Van-Su Dang;

Van-Hai Nguyen,...

26.  

The impact of mobile advertising on Vietnamese consumer

buying decision

Vo, Thi Huong Giang

27.  

The Relationship between Foreign Direct Investment,

Trade and Economic Growth in Vietnam

Nguyễn ngọc Thạch;

Lê Hoàng Anh;

Mai Bình Dương

28.  

The study of dynarnics heterogeneity and slow down of

silica by molecular dynamics simulation

Hoàng Văn Huệ

29.  

The theoretical study on Nickel (II) amide complexes of

carbon and cacbene: New suggested molecules as fertilizers for plants

30.  

Unbaked materiai,s from red mud by geopolymerization

Van Quang Le;

Quoc Huy Tran;

Minh Duc Hoang