Danh mục giáo trình phát hành tại thư viện

  • 25/01/2018
  • 1968

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

DANH MỤC GIÁO TRÌNH PHÁT HÀNH TẠI THƯ VIỆN

 

STT​​TÊN GIÁO TRÌNH
IKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
2Hệ điều hành
3Kỹ thuật truyền số liệu
4Ngôn ngữ lập trình
5Tin học văn phòng
IIIKHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1CAD trong kỹ thuật điện
2Điện tử cơ bản
3Kỹ thuật điện
4Kỹ thuật xung số
5Mạch điện 1
IVKHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
1Các phương pháp gia công đặt biệt
2Công nghệ ché tạo máy
3Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường
4Kỹ thuật an toàn lao động
5Kỹ thuật nhiệt
6Máy cắt kim loại
7Phương pháp gia công đặc biệt
8Thực hành hàn
9Thực hành truyền động thủy lực khí nén tập 1
10Thực hành truyền động thủy lực khí nén tập 2
11Thủy lực khí nén
12Vẽ cơ khí
13Vẽ kỹ thuật
14Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm vật liệu (mới)
15Báo cáo kết quả thí nghiệm vật liệu (mới)
VKHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
1Bài tập Hóa lý 1
2Bài tập Hóa lý 2
3Bài tập hóa phân tích
4Hóa đại cương
5Hóa lý 1
6Hóa phân tích
7Thí nghiệm hóa phân tích
8Thực hành chất tẩy rửa
9Tin học ứng dụng trong hóa học
10Giáo trình các công cụ quản lý chất lượng (mới)
11Giáo trình phân tích dụng cụ 1 (mới)
12Bài tập phân tích dụng cụ 1 (mới)
VIKHOA SINH HỌC & KT MÔI TRƯỜNG
1Công nghệ xử lý chất thải rắn
2Giáo trình kỹ thuật môi trường
3Sản xuất sạch hơn
4Giáo trình tin sinh học (mới)
VIIKHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm
2Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao
3Giáo trình công nghệ sản xuất bia
4Giáo trình công nghệ sản xuất nước giải khát
5Giáo trình công nghệ sản xuất rượu
6Giáo trình thực hành công nghệ sản xuất bia
7Hóa học thực phẩm
8Thực hành công nghệ chế biến rau quả
9Thực hành công nghệ chế biến thịt, trứng
10Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản
11Vệ sinh an toàn thực phẩm
VIIIKHOA THỦY SẢN
1 Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản
IXKHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
1Bài giảng kế toán quản trị
2Bài giảng nguyên lý kế toán
3Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
4Giáo trình tài chính doanh nghiệp 1
5Giáo trình thanh toán quốc tế
XKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
1Bài tập  nguyên lý thống kê
2Kỹ năng giao tiếp
3Kỹ năng học tập hiệu quả
4Nguyên lý thống kê
5Phân tích hoạt động kinh doanh
6Tâm lý kinh doanh
XIKHOA CN MAY, TKTT& DA GIÀY
1Thiết bị ngành giày
XIIKHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1Bài tập quy hoạch thực nghiệm
2Bài tập xác suất thống kê
3Công thức lý 1, 2
4Logic học
5Mô hình toán kinh tế
6Quy hoạch tuyến tính
7Toán cao cấp A1-C1
8Toán cao cấp A2-C2
9Toán cao cấp A3-C3
10Toán kỹ thuật
11Vật lý đại cương 1
12Vật lý đại cương 2
XIIIKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
1Lịch sử học thuyết kinh tế
2Luật kinh tế
3Tài liệu học tập môn tư tưởng HCM

 

  • Không xác định