Công nghệ thực phẩm

  • 11/09/2021
  • 3537

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

7

Xem

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Xem

8

Xem

Giáo dục thể chất 1,2,3

Xem

9

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

10

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

11

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

12

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

13

Xem

Giải tích

Xem

14

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

15

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

16

Xem

Logic học

Xem

17

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

18

Xem

Nhập môn lập trình

Xem

19

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Kinh tế học đại cương

Xem

2

Xem

Vẽ kỹ thuật

Xem

3

Xem

Hóa hữu cơ

Xem

4

Xem

Hóa phân tích (LT&TN)

Xem

5

Xem

Hoá học thực phẩm & Hóa sinh học thực phẩm (LT&TN)

Xem

6

Xem

Vi sinh vật học thực phẩm (LT&TN)

Xem

7

Xem

Nhập môn công nghệ thực phẩm

Xem

8

Xem

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem

9

Xem

Văn hóa doanh nghiệp

Xem

10

Xem

Văn hóa ẩm thực

Xem

11

Xem

Độc tố học thực phẩm

Xem

12

Xem

Thực phẩm chức năng

Xem

13

Xem

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm

Xem

14

Xem

Công nghệ chế biến thực phẩm

Xem

15

Xem

Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm

Xem

16

Xem

Phụ gia thực phẩm

Xem

17

Xem

Phát triển sản phẩm

Xem

18

Xem

Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm

Xem

19

Xem

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

Xem

20

Xem

Đánh giá cảm quan thực phẩm (LT&TH)

Xem

21

Xem

Phân tích hóa lý thực phẩm 1,2 (LT&TN)

Xem

22

Xem

Phân tích vi sinh thực phẩm 1,2 (LT&TN)

Xem

23

Xem

Kiến tập

Xem

24

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

25

Xem

Thực hành kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực phẩm

Xem

26

Xem

Thực hành thiết kế và kiểm tra bao bì thực phẩm

Xem

27

Xem

Thực hành ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm

Xem

28

Xem

Ứng dụng tin học trong công nghệ thực phẩm

Xem

29

Xem

Quản lý nhà máy thực phẩm

Xem

30

Xem

Phòng vệ thực phẩm và gian lận thực phẩm

Xem

31

Xem

Quản trị doanh nghiệp

Xem

32

Xem

Marketing thực phẩm và nghiên cứu người tiêu dùng

Xem

33

Xem

Kỹ thuật lạnh thực phẩm

Xem

34

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem

35

Xem

Sinh học đại cương

Xem

36

Xem

Hóa lý-Hóa keo

Xem

37

Xem

Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm

Xem

38

Xem

Kỹ thuật thực phẩm 1,2,3 (LT&TH)

Xem

39

Xem

Công nghệ sau thu hoạch

Xem

40

Xem

Dinh dưỡng

Xem

41

Xem

Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm

Xem

42

Xem

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Xem

43

Xem

Đồ án kỹ thuật thực phẩm

Xem

44

Xem

Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm

Xem

45

Xem

Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát (LT&TH)

Xem

46

Xem

Công nghệ chế biến sữa (LT&TH)

Xem

47

Xem

Công nghệ sản xuất dầu thực vật & chế biến rau quả (LT&TH)

Xem

48

Xem

Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo (LT&TH)

Xem

49

Xem

Công nghệ chế biến thịt, trứng, thủy sản & nước chấm gia vị (LT&TH)

Xem

50

Xem

Công nghệ chế biến lương thực, trà, cà phê, ca cao (LT&TH)

Xem

51

Xem

Thực hành tổ chức và huấn luyện hội đồng cảm quan

Xem

52

Xem

Xử lý môi trường trong công nghiệp thực phẩm

Xem

53

Xem

Thực tập kỹ sư 1,2

Xem

54

Xem

Quản lý an toàn thực phẩm

Xem

55

Xem

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Xem