Công nghệ may

  • 15/09/2021
  • 920

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

7

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

8

Xem

Giáo dục Thể chất 1,2,3

Xem

9

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

10

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

11

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

12

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

13

Xem

Giải tích

Xem

14

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

15

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

16

Xem

Logic học

Xem

17

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

18

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Quy hoạch thực nghiệm

Xem

2

Xem

Văn hóa doanh nghiệp

Xem

3

Xem

Môi trường và con người

Xem

4

Xem

Tiếng Việt thực hành

Xem

5

Xem

Đại cương công nghệ dệt may

Xem

6

Xem

Vật liệu dệt may

Xem

7

Xem

Thiết bị may công nghiệp

Xem

8

Xem

Cơ sở thiết kế trang phục

Xem

9

Xem

Vẽ kỹ thuật ngành may

Xem

10

Xem

Vẽ mỹ thuật cơ bản

Xem

11

Xem

Tiếng Anh ứng dụng ngành may

Xem

12

Xem

An toàn lao động trong dệt may

Xem

13

Xem

Tin học ứng dụng ngành may

Xem

14

Xem

Kỹ thuật may cơ bản (LT&TH)

Xem

15

Xem

Vẽ mỹ thuật trang phục

Xem

16

Xem

Lý thuyết thời trang

Xem

17

Xem

Kỹ thuật đan len

Xem

18

Xem

Tổ chức và quản lý sản xuất trong ngành may

Xem

19

Xem

Lập kế hoạch sản xuất ngành may

Xem

20

Xem

Thẩm mỹ học

Xem

21

Xem

Mỹ thuật công nghiệp

Xem

22

Xem

Thiết kế thời trang trên máy vi tính

Xem

23

Xem

Tâm lý học kinh doanh hàng may mặc

Xem

24

Xem

Lịch sử thời trang

Xem

25

Xem

Công nghệ sản xuất trang phục

Xem

26

Xem

Thiết kế - nhảy cỡ - giác sơ đồ

Xem

27

Xem

Chuẩn bị sản xuất

Xem

28

Xem

Thiết kế và kỹ thuật thiết kế trang phục nam và trẻ em

Xem

29

Xem

Kỹ thuật may trang phục nam và trẻ em

Xem

30

Xem

Thiết kế và kỹ thuật thiết kế trang phục nữ

Xem

31

Xem

Kỹ thuật may trang phục nữ

Xem

32

Xem

CAD/CAM trong ngành may

Xem

33

Xem

Thiết kế thời trang trên mannequin

Xem

34

Xem

Trang trí và hoàn tất sản phẩm may

Xem

35

Xem

Thiết kế và kỹ thuật thiết kế trang phục khoác ngoài

Xem

36

Xem

Quản lý chất lượng trong ngành may

Xem

37

Xem

Quản lý đơn hàng may mặc

Xem

38

Xem

Đồ án công nghệ may

Xem

39

Xem

Đồ án thiết kế thời trang

Xem

40

Xem

Đồ án chuyên ngành

Xem

41

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

42

Xem

Nhập môn công nghệ giày

Xem

43

Xem

Cải tiến sản xuất ngành may

Xem

44

Xem

Nghiên cứu phát triển sản phẩm may

Xem

45

Xem

Công nghệ sản xuất trang phục dệt kim

Xem

46

Xem

Tiện nghi trang phục

Xem

47

Xem

Kinh doanh thời trang

Xem

48

Xem

Quản trị thương hiệu trang phục

Xem

49

Xem

Quản lý xuất nhập khẩu ngành may

Xem

50

Xem

Thiết kế trang phục lót

Xem

51

Xem

Thiết kế nón và túi xách

Xem

52

Xem

Thiết kế trang phục công sở

Xem

53

Xem

Thiết kế trang phục cưới

Xem

54

Xem

Thiết kế trang phục truyền thống

Xem

55

Xem

Thiết kế giày cơ bản

Xem

56

Xem

Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

Xem

57

Xem

Tự động hóa trong ngành may

Xem

58

Xem

Sản xuất tinh gọn

Xem

59

Xem

Sản xuất may mặc bền vững

Xem

60

Xem

Thực tập kỹ sư

Xem

61

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem

62

Xem

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp may

Xem

63

Xem

Công nghiệp 4.0 trong ngành may

Xem

64

Xem

Hệ thống thông tin quản lý trong ngành may

Xem