Công nghệ kỹ thuật hóa học

  • 18/09/2021
  • 1368

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Giáo dục thể chất 1,2,3

Xem

7

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

8

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

9

Xem

Logic học

Xem

10

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

11

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

12

Xem

Giải tích

Xem

13

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

14

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Hóa đại cương (LT&TN)

Xem

2

Xem

Quy hoạch thực nghiệm

Xem

3

Xem

Hóa hữu cơ B (LT&TN)

Xem

4

Xem

Hóa lý 1,2 (LT&TN)

Xem

5

Xem

Hóa phân tích (LT&TN)

Xem

6

Xem

Hóa vô cơ B (LT&TN)

Xem

7

Xem

Xử lý môi trường trong nhà máy vật liệu silicate

Xem

8

Xem

Quản trị doanh nghiệp

Xem

9

Xem

Vật lý đại cương

Xem

10

Xem

Kỹ thuật điện

Xem

11

Xem

Các quá trình và thiết bị cơ học (LT&TH)

Xem

12

Xem

Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

Xem

13

Xem

Quá trình và thiết bị truyền khối

Xem

14

Xem

Cơ sở kỹ thuật Polymer

Xem

15

Xem

Các chất hoạt động bề mặt

Xem

16

Xem

Hóa học xanh

Xem

17

Xem

Kỹ thuật phản ứng

Xem

18

Xem

Kỹ thuật xúc tác

Xem

19

Xem

Các phương pháp phân tích hiện đại

Xem

20

Xem

Thực hành phân tích phổ nguyên tử và UV-Vis

Xem

21

Xem

Các hệ thống kiểm soát và quản lý chất lượng

Xem

22

Xem

Đồ án quá trình và thiết bị

Xem

23

Xem

Thiết kế chế tạo thiết bị hoá chất và thực phẩm

Xem

24

Xem

Xử lý số liệu trong thực nghiệm hóa học

Xem

25

Xem

Công nghệ sinh học

Xem

26

Xem

Dụng cụ đo lường và điều khiển quá trình công nghệ (LT&TH)

Xem

27

Xem

Mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học

Xem

28

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

29

Xem

Kiểm tra chất lượng môi trường (LT&TH)

Xem

30

Xem

Phân tích sắc ký nâng cao (LT&TH)

Xem

31

Xem

Đồ án chuyên ngành

Xem

32

Xem

Lấy mẫu và xử lý mẫu

Xem

33

Xem

Phân tích hóa lý thực phẩm 1 (LT&TN)

Xem

34

Xem

Phương pháp phân tích điện hóa (LT&TH)

Xem

35

Xem

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tẩy rửa và mỹ phẩm (LT&TH)

Xem

36

Xem

Kiểm tra chất lượng hóa chất cơ bản, silicat và bao bì thành phẩm (LT&TH)

Xem

37

Xem

Kiểm tra dư lượng và phụ gia trong thực phẩm (LT&TH)

Xem

38

Xem

Kiểm tra chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (LT&TH)

Xem

39

Xem

Các công cụ thống kê để cải tiến và kiểm soát chất lượng

Xem

40

Xem

Hoá mỹ phẩm

Xem

41

Xem

Sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (LT&TH)

Xem

42

Xem

Học tập theo dự án chuyên ngành mỹ phẩm

Xem

43

Xem

Các hợp chất thiên nhiên trong mỹ phẩm (LT&TH)

Xem

44

Xem

Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa gia dụng (LT&TH)

Xem

45

Xem

Sản xuất các sản phẩm trang điểm (LT&TH)

Xem

46

Xem

Hương liệu mỹ phẩm

Xem

47

Xem

Chế phẩm từ động vật trong mỹ phẩm

Xem

48

Xem

Quản lý chất lượng trong hóa mỹ phẩm

Xem

49

Xem

Kiểm tra chất lượng hóa mỹ phẩm (LT&TH)

Xem

50

Xem

Công nghệ tổng hợp hữu cơ

Xem

51

Xem

Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa (LT&TH)

Xem

52

Xem

Học tập theo dự án chuyên ngành hóa hữu cơ

Xem

53

Xem

Các hợp chất thiên nhiên

Xem

54

Xem

Kỹ thuật nhuộm (LT&TH)

Xem

55

Xem

Công nghệ chế biến khí

Xem

56

Xem

Công nghệ lọc dầu

Xem

57

Xem

Kỹ thuật đường ống và bể chứa

Xem

58

Xem

Các sản phẩm dầu khí

Xem

59

Xem

Công nghệ sản xuất giấy

Xem

60

Xem

Các phương pháp phân tích hợp chất hữu cơ

Xem

61

Xem

Hóa dị vòng

Xem

62

Xem

Công nghệ sản xuất sơn

Xem

63

Xem

Công nghệ gia công cao su

Xem

64

Xem

Thiết kế nhà máy hoá chất và thực phẩm

Xem

65

Xem

Kỹ thuật lạnh

Xem

66

Xem

Thiết kế hệ thống chưng cất, hấp thu

Xem

67

Xem

Thiết kế hệ thống sấy

Xem

68

Xem

Thực hành cơ khí hóa chất

Xem

69

Xem

Tối ưu hóa trong kỹ thuật hệ thống

Xem

70

Xem

Kỹ thuật chân không

Xem

71

Xem

Hệ thống cung cấp nhiệt

Xem

72

Xem

Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học

Xem

73

Xem

Thiết kế hệ thống lạnh

Xem

74

Xem

Thiết kế hệ thống cô đặc

Xem

75

Xem

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Xem

76

Xem

Lò công nghiệp

Xem

77

Xem

Giản đồ pha

Xem

78

Xem

Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản

Xem

79

Xem

Hóa lý silicat

Xem

80

Xem

Thực hành chuyên đề vô cơ

Xem

81

Xem

Các phương pháp phân tích đặc tính vật liệu vô cơ

Xem

82

Xem

Kỹ thuật mạ - điện phân

Xem

83

Xem

Nguồn điện hóa học

Xem

84

Xem

Công nghệ sản xuất gốm sứ

Xem

85

Xem

Thực hành chuyên đề điện hóa

Xem

86

Xem

Thực hành chuyên đề silicat

Xem

87

Xem

Công nghệ xử lý khí và nước thải

Xem

88

Xem

Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Xem

89

Xem

Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Xem

90

Xem

Công nghệ vật liệu màng mỏng

Xem

91

Xem

Xây dựng và đánh giá PTN theo ISO 17025

Xem

92

Xem

Các phương pháp tạo nhũ trong hóa mỹ phẩm

Xem

93

Xem

Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng

Xem

94

Xem

Lập và phân tích dự án

Xem

95

Xem

Kỹ thuật hóa môi trường

Xem

96

Xem

Sản xuất sạch hơn

Xem

97

Xem

Vận hành thiết bị trong nhà máy hóa chất

Xem

98

Xem

Quản lý dự án

Xem

99

Xem

Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Xem

100

Xem

Vật liệu tiên tiến

Xem

101

Xem

Vật liệu polymer và công nghệ màng

Xem

102

Xem

Các phương pháp phân tích hợp chất hữu cơ nâng cao

Xem

103

Xem

Thực tập kỹ sư

Xem

104

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem