Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

  • 18/09/2021
  • 982

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

6

Xem

Giáo dục Thể chất 1,2,3

Xem

7

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

8

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

9

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

10

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

11

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

12

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

13

Xem

Giải tích

Xem

14

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Quản trị doanh nghiệp

Xem

2

Xem

Quản trị học

Xem

3

Xem

Văn hóa doanh nghiệp

Xem

4

Xem

Quản lý dự án

Xem

5

Xem

Toán kỹ thuật

Xem

6

Xem

Vật lý đại cương

Xem

7

Xem

Mạch điện 1,2

Xem

8

Xem

Lý thuyết trường điện từ

Xem

9

Xem

Điện tử cơ bản (LT&TH)

Xem

10

Xem

Vi mạch tuyến tính

Xem

11

Xem

Kỹ thuật đo lường (LT&TH)

Xem

12

Xem

Kỹ thuật xung - số (LT&TH)

Xem

13

Xem

Tín hiệu và hệ thống

Xem

14

Xem

An toàn điện – điện tử

Xem

15

Xem

Thực hành điện cơ bản

Xem

16

Xem

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình trong ngành điện, điện tử

Xem

17

Xem

Khí cụ điện

Xem

18

Xem

CAD trong kỹ thuật điện/điều khiển và tự động hóa

Xem

19

Xem

CAD trong kỹ thuật điện tử

Xem

20

Xem

Thiết bị điện ứng dụng trong phân phối điện

Xem

21

Xem

Lập trình điều khiển tích hợp

Xem

22

Xem

Máy điện (LT&TN)

Xem

23

Xem

Trang bị điện (LT&TH)

Xem

24

Xem

Lý thuyết điều khiển tự động (LT&TH)

Xem

25

Xem

Điều khiển logic khả trình

Xem

26

Xem

Điện tử công suất (LT&TH)

Xem

27

Xem

Điện tử công suất trong hệ thống năng lượng gió và mặt trời

Xem

28

Xem

Quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả

Xem

29

Xem

IoT

Xem

30

Xem

Vi điều khiển

Xem

31

Xem

Vi điều khiển nâng cao

Xem

32

Xem

Xử lý số tín hiệu

Xem

33

Xem

Điện tử nâng cao

Xem

34

Xem

Anh văn ngành Điện – Điện tử

Xem

35

Xem

Đồ án 2

Xem

36

Xem

Điện tử y sinh

Xem

37

Xem

Vật liệu điện - điện tử

Xem

38

Xem

Hệ thống SCADA

Xem

39

Xem

Kỹ thuật chiếu sáng

Xem

40

Xem

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Xem

41

Xem

Thực hành điều khiển dây chuyền công nghiệp

Xem

42

Xem

Mạng cung cấp điện

Xem

43

Xem

Thiết kế đường dây và trạm biến áp

Xem

44

Xem

Truyền động điện (LT&TH)

Xem

45

Xem

Hệ thống điện (LT&TH)

Xem

46

Xem

Đồ án chuyên ngành điện

Xem

47

Xem

Bảo vệ rơ le

Xem

48

Xem

Giải tích mạng trên máy tính

Xem

49

Xem

Thiết kế điện hợp chuẩn

Xem

50

Xem

Kỹ thuật số nâng cao (LT&TH)

Xem

51

Xem

Kỹ thuật robot

Xem

52

Xem

Thiết kế vi mạch (LT&TH)

Xem

53

Xem

Thiết kế hệ thống nhúng

Xem

54

Xem

Quang điện tử

Xem

55

Xem

Điện tử ứng dụng

Xem

56

Xem

Xử lý ảnh

Xem

57

Xem

PLC nâng cao

Xem

58

Xem

Hệ thống điều khiển thông minh

Xem

59

Xem

Lưới điện thông minh

Xem

60

Xem

Vẽ kỹ thuật

Xem