Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  • 11/09/2018
  • 478

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

An toàn lao động

Xem

Xem

2

Anh văn A1 - A2

Xem

Xem

3

Anh văn B1 - B2

Xem

Xem

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

Xem

5

Giáo dục quốc phòng an ninh 1-2-3

Xem

Xem

6

Giáo dục thể chất 1-2

Xem

Xem

7

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

Xem

Xem

8

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Xem

Xem

9

Môi trường và con người

Xem

Xem

10

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin 1-2

Xem

Xem

11

Pháp luật đại cương

Xem

Xem

12

Quản trị học

Xem

Xem

13

Toán cao cấp A1 - A2

Xem

Xem

14

Tư tưởng Hổ Chí Minh

Xem

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

15

Cảm biến trong hệ thống cơ điện tử

Xem

Xem

16

Chi tiết máy

Xem

Xem

17

Cơ kỹ thuật

Xem

Xem

18

Cơ sở tự động

Xem

Xem

19

Công nghệ CNC

Xem

Xem

20

Điều khiển nâng cao trong cơ điện tử

Xem

Xem

21

Dung sai lắp ghép

Xem

Xem

22

Hệ thống nhúng và ứng dụng

Xem

Xem

23

Kỹ thuật chế tạo 1 - 2

Xem

Xem

24

Kỹ thuật cơ điện tử 1 - 2

Xem

Xem

25

Kỹ thuật điện

Xem

Xem

26

Kỹ thuật điện tử

Xem

Xem

27

Kỹ thuật PLC và ứng dụng

Xem

Xem

28

Kỹ thuật số và ứng dụng

Xem

Xem

29

Lập trình ứng dụng

Xem

Xem

30

Nguyên lý máy

Xem

Xem

31

Nhập môn kỹ thuật

Xem

Xem

32

Quản lý và kỹ thuât bảo trì công nghiệp

Xem

Xem

33

Robot công nghiệp

Xem

Xem

34

Tạo mẫu nhanh

Xem

Xem

35

Thực hành CNC

Xem

Xem

36

Thực hành cơ khí đại cương

Xem

Xem

37

Thực Hành Cad/Cam

Xem

Xem

38

Thực hành điện cơ bản

Xem

Xem

39

Thực hành điện tử

Xem

Xem

40

Thực hành kỹ thuật đo lường cơ khí

Xem

Xem

41

Thực hành kỹ thuật PLC và ứng dụng

Xem

Xem

42

Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng

Xem

Xem

43

Thực hành tin học trong cơ điện tử

Xem

Xem

44

Thực hành truyền động thủy lực khí nén

Xem

Xem

45

Thực hành tự động hóa và robot

Xem

Xem

46

Thực hành vi điều khiển và ứng dụng 1

Xem

Xem

47

Trang bị điện công nghiệp

Xem

Xem

48

Truyền động điện và điện tử công suất

Xem

Xem

49

Truyền động thủy lực khí nén

Xem

Xem

50

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Xem

Xem

51

Vi điều khiển và ứng dụng 1 - 2

Xem

Xem

52

Xử lý số tín hiệu

Xem

Xem

53

Thực Hành Công Nghệ In 3d

Xem

Xem

54

Kỹ thuật Cơ điện tử 1 & 2

Xem

Xem