Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  • 17/09/2021
  • 777

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Giáo dục thể chất 1,2,3

Xem

7

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

8

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

9

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

10

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

11

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

12

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

13

Xem

Logic học

Xem

14

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

15

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

16

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

17

Xem

Giải tích

Xem

18

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Vật lý đại cương

Xem

2

Xem

Quy hoạch thực nghiệm

Xem

3

Xem

Quản trị doanh nghiệp

Xem

4

Xem

Quản lý dự án

Xem

5

Xem

Quản trị học

Xem

6

Xem

Kinh tế học đại cương

Xem

7

Xem

An toàn lao động

Xem

8

Xem

Các quá trình chế tạo

Xem

9

Xem

Chi tiết máy

Xem

10

Xem

Cơ kỹ thuật

Xem

11

Xem

Cơ lưu chất

Xem

12

Xem

Điều khiển logic khả trình (PLC)

Xem

13

Xem

Nguyên lý máy

Xem

14

Xem

Nhập môn kỹ thuật

Xem

15

Xem

Sức bền vật liệu

Xem

16

Xem

Thực hành điện cơ bản

Xem

17

Xem

Thực hành cơ khí đại cương

Xem

18

Xem

Trang bị điện – điện tử trong máy công nghiệp

Xem

19

Xem

Truyền động thủy lực khí nén (LT&TH)

Xem

20

Xem

Vẽ kỹ thuật

Xem

21

Xem

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường (LT&TH)

Xem

22

Xem

Kỹ thuật nhiệt

Xem

23

Xem

Vẽ cơ khí

Xem

24

Xem

Vật liệu và công nghệ xử lý

Xem

25

Xem

Thực hành CAD/CAM

Xem

26

Xem

Công nghệ phay/tiện CNC (LT&TH)

Xem

27

Xem

Mô hình hoá hình học và mô phỏng

Xem

28

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

29

Xem

Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Xem

30

Xem

Quản lý dự án cho kỹ sư

Xem

31

Xem

Thiết kế và đổi mới sản phẩm

Xem

32

Xem

Công nghệ thiết kế khuôn mẫu

Xem

33

Xem

Thực tập kỹ sư

Xem

34

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem

35

Xem

Hệ thống sản xuất thông minh

Xem

36

Xem

Kỹ thuật điện - điện tử cơ bản

Xem

37

Xem

Điều khiển các hệ thống servo

Xem

38

Xem

Đồ án cơ điện tử 1,2

Xem

39

Xem

Lý thuyết điều khiển tự động

Xem

40

Xem

Vi điều khiển

Xem

41

Xem

Lập trình ứng dụng

Xem

42

Xem

Robot công nghiệp

Xem

43

Xem

Hệ thống sản xuất tự động (LT&TH)

Xem

44

Xem

Điện tử công suất

Xem

45

Xem

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Xem

46

Xem

Thiết kế hệ thống cơ khí

Xem

47

Xem

PLC nâng cao

Xem

48

Xem

Vi điều khiển nâng cao

Xem

49

Xem

Điều khiển quá trình

Xem